Artikler

Lørdag 27.10.2018

Med tanke på hva Kr.F. bedriver i dag, så er ikke dette noe nytt, tenker da på en artikkel som den fremsynte og svært politisk bevisste predikant Aage Samuelsen skrev i oktober 1987, - knappe to måneder før han gikk bort.  Artikkelen heter: «Kristelig Folkepartis egentlige farge», og ble trykket i avisen Varden.  Historien gjentar seg. 

"KRISTELIG FOLKEPARTIS EGENTLIGE FARGE

Jeg er ikke det minste overrasket over Kr.F’s sjongleringer i politikken, men at de så helhjertet kunne gå inn for en Arbeiderparti-ordfører var vel et skritt de færreste hadde trodd.  Og motivere sitt standpunkt og holdning i denne saken ved ganske enkelt å legge skylden på Fremskrittspartiet og dets «lette politikk» som Torstein Fjeld sa til meg, - den holder bare ikke.

Egentlig er det jo bra at Høyre får se hvilken samarbeidspartner de har hatt – og stolt på – så de for fremtiden ikke gjør den samme tabben en gang til.

Jeg tror at Høyre har en bedre samarbeidspartner i Fr.P. enn i Sp og Kr.F.  Men enten det gjelder Fr.P. eller Kr.F. bør de ha en stabil og konsekvent holdning overfor et Arbeiderparti som kun viser forakt i sitt hjerte overfor alt som bærer navnet kristendom, og det burde Kr.F. være de første til å oppdage.  På lang sikt burde også Kr.F. være de første til å innse at å gi den aller minste støtte til Ap er å selge sin sjel for 30 sølvpenger.  Det er dårskap over dårskap å drive en slik politikk i kristendommens navn.

Jeg vil råde lederne i Kr.F. til å lese Salomos ordspr., det 7. kapittel – hele kapittelet.  Det er ingen tvil om at det standpunkt de nu har tatt vil få vidtrekkende følger for Kr.F. i de fire årene vi skal ha Ap-dominans, men det er et uttrykk de bruker i Amerika som heter: «Gi dem langt nok tau så henger de seg selv.»  Og det har de vel gjort her.

Utallige ganger har jeg advart Høyre mot å gi anslag til Kr.F. – før de viser den rette farge overfor partier som ingen respekt har for levende kristendom.  Jeg vil med en gang si at det er ikke mennesker i Ap som personer jeg har imot, på ingen måte, men det er den maktpolitikk og herskementalitet som har stanset utviklingen på så mange områder, og som i dag er helt avleggs.  Og stakkars dem som ikke er enig i deres jernhel-politikk. 

Dersom Kr.F. tror på rettferdighetens evangelium, burde de også forsvare det av hele sitt hjerte, og slutte med sin vinglepolitikk.  Den etterlater seg kun den dypeste forakt.

Da jeg hørte Ronald Byes kommentarer på pressekonferansen om maktkampen mellom Ap og kommunistene i 1950-årene, forstår jeg også bedre at jeg var et kjærkomment offer for venstrekreftene i massemedia – for å avlede oppmerksomheten fra det som foregikk i disse rekker.  Her blandet til og med Kr.F. seg inn i den ubarmhjertige hetsen mot møtene mine.  Det er så mye jeg i de senere år forstår mer og mer av, - hvilket råttent spill som har foregått for åpen scene, - og ingen var falskere enn de som ynder å kalle seg Kr.F. 

Jeg har aldri vært til salgs for et Judas-smil, og har heller aldri lagt skjul på hvem jeg er, og hva jeg er.  Mine handlemåter springer ikke ut fra ønsketenkninger, men fra faste beslutninger og konsekvente handlinger, - som en som har sine røtter plantet på sikker grunn.  Les hele Salmen 15.

Her er et advarselens ord til dem som ikke har rene linjer: Les Salmen 12, 1-4."

Aage Samuelsen

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme