Mandag 11. sepbember 2017

Av Hæge Lio

Klippet fra Vekkeropet desember 1978

Mormor-og-Aage"Vår kjære søster Sissi er flyttet hjem til herligheten i en alder av 83 år.

Hva hun har betydd for oss yngre, eller for Maran Ata vekkelsen i det hele, vil bare evigheten kunne vise.  Hennes hjem i Skien var et knutepunkt for Maran Ata vekkelsen, og hun var en av de sterkeste støttene helt fra starten av.

Som ganske ung bøyde hun seg for Jesus på et møte i Hauges Minde (Indremisjonen) i Skien, og hun opplevde å bli født på ny.  Hun vanket der i noen år, men hun søkte stadig mer av Jesus, og hun fikk klarhet i troende dåp, og gikk i dåpens grav med Jesus.  Hun gikk siden inn i Tabernaklet (pinsemenigheten) her i Skien.

Da vekkelsen kom til Tabernaklet i 1955, da Aage Samuelsen hadde møtene der, var søster Sissi en av dem som ble åndsdøpt, og hun ble en brennende tjenerinne for Herren.

Når skillet med pinsevennene kom i 1957 var hun en av de første som gikk ut av Tabernaklet, og i hennes hjem ble Maran Ata menigheten stiftet.

Hun reiste flagget til topps for familie, venner og bekjente og valgte å gå sammen med den forakta flokken.  Hun fikk lide hån og spott for Jesu navn skyld, men hun så frem til lønnen, - den hun nu har mottatt: En evighet sammen med Jesus.

Hun vek ikke av fra den åpenbaring Gud hadde gitt henne, men hun holdt stø kurs gjennom alle de stormer som raste over Maran Ata.

Samlingene og stundene i hennes hjem står for oss som høytidsstunder.  Hun hadde alltid noe å gi til dem som kom, både av åndelige og timelige goder.  Det hun selv hadde fått oppleve med Herren ville hun at andre skulle få del i.  Hun hadde fin innsikt og åpenbaringens ånd over Guds ord, og alltid ble det samtaler i Ordet, og impulsiv og åpen som hun var brøt hun ofte ut i jubelsang i høyeste C. 

Hun var for oss som en Mirjam, eller en Debora, som alltid gikk foran og slo an lovsangstonen.

Vi kommer alltid til å huske henne slik, med takk til Jesus i våre hjerter for hva hun var for oss og hva hun gav oss: Rike og herlige minner som Jesu fred hviler over."

Hæge Lio