Artikler

Fredag 25. november 2016

Av Aage Samuelsen

Fra Vekkeropet – nov./des. 1981

Da det har pågått en avispolemikk i Skien, som har behandlet atomvåpen og fred, har jeg ved flere artikler svart på dette fordi det er mange av de kristne som forsvinnende lite vet hva kommunisme er i Bibelens lys.  De sysler kun med det som er innenfor bedehusets fire vegger, og tror av den grunn at de er mer hellig enn andre.  Dette er en fullstendig feil oppfatning.  Det er absolutt nødvendig å se det som hender i verden i dag, - det som profetene for lenge siden har forutsagt, - derfor bør enhver kristen utvide sitt område på dette felt.

Det er vel ingen normale mennesker som vil atomkrig.  Men det er vel heller ikke normalt frivillig å la seg slavebinde av politiske systemer, - uansett farge.

Når enkelte mennesker er så stupide at de lar seg blinde av alt pratet og demonstrasjoner om fred som Moskva skriker så høyt om, - men aldri praktiserer, - da tillater jeg meg å skrive det jeg skriver.  Jeg er sikker på at det som nu skjer i Sverige, - med russiske ubåter, - går slike stupide mennesker forbi.

Til alle tider har vi hørt disse velkjente utslitte fraser om ikke å blande seg inn i andre lands anliggender.  Og det var de samme ord Martin Gunnar Knutsen brukte da han ble spurt om å delta i fredsbussen til Moskva.  Men det er jo nettopp det Moskva har gjort til alle tider.  Det lar seg ikke bortforklare!

Uansett system her på jorden, har ingen rett til å snakke om fred dersom de ikke har fredsfyrsten Jesus med seg!  Uten ham lar det seg aldri realisere.  

Den iskalde gufsen fra den hensynsløse klanen i Moskva har land etter land fått kjent og føle på i fullt mon, til at man med åpne øyne og ører kan tro på slikt sludder og løgn for fremtiden.  En atomfri sone i Norden lar seg nemlig aldri realisere ut fra det kommunistiske hatet til landene i vest.  Og som jeg har skrevet før; det har aldri vært Moskva-ledernes hensikt å skape fred.  Tvert i mot så avslører dagens hendelser, i land etter land som er under Moskvas press, deres tydelige hensikter. 

Deres enestående frekkhet kjenner ingen grenser når det gjelder erobringer og undertrykkelse.  Papirtraktater er null og nix for dem.  Det er bare så sørgelig at kjente politikere, høyt oppe på rangstigen er kommet inn i dette farlige dragsuget, og ikke våger å si sannheten rett ut til lederne i Kreml.

Selv om jeg er imot utplassering av atomvåpen i alle land, kan jeg umulig se noen annen utvei for det frie vesten, - som ikke frivillig lar seg legge under et så brutalt system som det lederne i Moskva utøver, - enn å forsvare seg med andre midler og våpen enn hva Moskva med sine våpen forsøker å erobre verden med.

Det ville ikke være mer gledelig for hele verden enn at lederne i Moskva begynner å praktisere alt prat om sine fredsplaner.  Det ville bli hilst med jubelrop over hele verden, og ville vise verden at de mener det de sier.  Men når de viser det motsatte kjøper man ikke fred for enhver pris.

Det ville være den reneste idioti å sitte med hendene i fanget og synge om fred på jorden når hatets demon invaderer land etter land, når vi vet at det finnes ingen fred for den ugudelige.  Det er ikke ønsket om fred det er noe i veien med, men der er systemene og de som utøver dem det er noe fullstendig galt med.  Og det er systemene som må utryddes med alle mulige midler. 

Det ville være en stor oppgave for alle kristne å gå i bønn i fellesskap, om at Gud – ved sin kraft – kan frelse millioner før ulykken rammer vår arme jord.  Det er de kristnes største oppgave i alle landets kirker og bedehus å gå i bønn til Gud – i stedet for de tradisjonelle kirke- og bedehusmøter – at prester og predikanter må slutte med sine søtsuppe-predikener og gudstjenester og ikke være redd for å si folket sannheten.  Det er rett og slett kvalmende å se den bløtaktighet og de hyklerske gudstjenester som ingen som helst verdi har i kampen for sjelers frelse.

Når man en sjelden gang hører på predikanter i radio, og hører sang i de såkalte kristne programmer i radio og TV, er det ikke det minste forunderlig at verden er som den er.  Jeg håper det snarlig må bli slutt på den slags tull og tøys, som skaper kristendomshat og avsky for den slags form for gudstjenester som det vi hører og ser i dag.

Det er kun sannhetens budskap som kan skape hele verden fred som floden, og rettferdighet som havets bølger.  Det finnes ingen annen fred enn fred med Gud.

 


 


 


 


Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme