Artikler

Fredag 16. september 2016

Av Aage Samuelsen

Utsnitt av boken «Levende kristendom – død religion» som kom ut i 1984.levende kristendom dod religion

Til alle tider har granskere innen vitenskapen forsøkt å finne ut hvor lenge verden har bestått, og hvordan mennesket ble til.  Deres livlige fantasi synes ikke å ha noen grenser.  Mens de så skråsikkert sier at det og det er så og så mange millioner år, og andre fabler om så og så mange milliarder av år, ler Gud av dem alle: «Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd., hvor er en gransker i denne verden? Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til dårskap?»  1. Kor. 1,20.

Det er gjennom vitenskapen Satan vil bortforklare Guds eksistens, at det finnes verken himmel eller helvete.  Når de påstår at vi stammer fra apene har de ingen forklaring på hvordan disse apekattene er blitt til.  Men om Gud skapte mennesket (apene) i sitt bilde, må vi også være sikre på at vi møter apenes far i himmelen.  Det er ikke noe rart at verden er som den er når til og med de som kaller seg frelst kan gå på slike dårlige eventyr.

Jorden har bestått i snart 6 000 år, og bak hele det vidunderlige skaperverket står en mektig Gud som er fra evighet til evighet, altså tidløsheten.  Tiden begynte med disse ord: «Det bli lys.»

Gud skapte mennesket i sitt bilde og det var den vakreste skapningen han satte til hersker over alt liv på jorden.  Han skapte englene med delaktighet i evig liv, med fri vilje til å gjøre hva de ville.  Hærskare på hærskare av engler ble stilt til menneskets disposisjon som tjenende ånder, men i hat og avind forlot Djevelen og hans 200 engler himmelens herlighet og forlystet seg i menneskenes døtre, som etter som årene gikk spredte seg over hele jorden. 

 

De falne englene benyttet sin frie vilje til å gå inn til kvinnene og fikk barn med dem.   Disse barn ble en blanding av engler og mennesker, og ble kalt «gigantene» på jorden.  De falne engler lærte menneskene hvordan de kunne finne metaller som jern og kobber, de lærde dem å smi våpen og de lærte dem all slags trolldom.  En engel lærte dem sannsigeri, en lærte dem å tyde stjernene og en lærte kvinnene å sminke seg på forskjellige måter.  Ja de lærte dem alskens ondskap som vi ser fruktene av i dag.

Synden ble til slutt så grusom, og skrikene fra jorden så høye, at Gud bestemte seg for å ødelegge hele jorden og alt kjøtt ved vann. 

 

Enok, som var farfar til Noa, og som vandret i fortrolighet med Gud, ble hentet av engler opp til himmelen da han var 365 år gammel.  Gud lærte ham skrivekunsten og han ble den første skriver på jorden.  Gud fortalte ham hva han ville gjøre med jorden, og at Noa skulle være den som bygget en ark for seg og sine mot den vannflom som ville ramme jorden.  Gud hadde også bestemt et evig hvelvete for Djevelen og hans engler, og alle dem som var født av mennesker ved engler.  Bare den som tror at det finnes en Gud og en himmel, vet at Satan og hans demonhær er til for å forføre menneskene på jorden.  Satan hater Guds skapning, - mennesket, - og vil ha dem til det evige helvete hvor både han og hans engler skal komme, og som demonene frykter mere enn alt.

 

Det er disse åndene som fór ut av kjempene på Noas tid under vannflommen, og som svever i himmelrommet i dag, og søker å komme inn i mennesker som stiller seg åpne for dem.  De hater de vitner som minner dem om Jesus som seiret over dem på korset, og de hater de som vitner om en evig himmel som venter dem som tror på evangeliet.  Men et evig helvete venter dem som ikke vil tro Gud og hans advarsler, og som heller vil gå sine egne veier i lydighet mot Satan.

 

Enok så og hørte fantastiske ting, og han så inn i fremtiden.  Han fikk se Hades (helvete), - de fortaptes sted, - hvor det ingen mulighet er for å komme tilbake og be Gud om tilgivelse for å ha brukt sin frie vilje til å gå sine egne veier og gjøre hva de selv lystet;  i blindt håp om at det ikke finnes et liv etter døden og evig fortapelse for den som ikke vil tro på sannhetens evangelium.

 

Både arkeologer og mange vitenskapsmenn kan ved sine granskninger og utgravninger bekrefte at det har eksistert en vannflom.  De har gravd ut Sodoma og Gomorra, og har funnet svovel på gatene og brent treverk.  Enda kommer det frem, både i radio og TV, disse idiotiske og forskrudde ideer om at verden har eksistert i milliarder av år, fordi de ikke vil tro det Guds har talt.   Men likeså sikkert som Gud lot verden gå under i vann (og det var ikke noen barnedåp, nei!) likeså sikkert skal denne verden brennes opp med ild, akkurat som Sodoma og Gomorra.  Det hjelper ikke hvor meget mennesker og djevler raser imot dette, dommen er allerede avsagt.  Derfor står det: «Gud vil ikke at nogen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse …».  1. Pet. 3,9.

 

Da regnet begynte å falle på Noas tid var det ikke lenger noen benådning, døren ble lukket.  Allerede nu kan man merke begynnelsen til den endelige dom over all ondskap i verden: En atomkrig vil utløse en eksplosjon av ild som verden aldri har sett maken til.  Den vil bli utløst av demonene gjennom menneskene, og det blir Satans største kupp og fangst av fortapte mennesker.  Dette er ikke skremsler, men en levende sannhet som skal vederfares hvert eneste menneske som tror mer på falskhet og eventyr enn på Guds advarsler og innbydelse i Joh. 3,10: «Hver den som tror på Ham skal ikke fortapes, men ha evig liv.»

 

De kan protestere så mye de vil, i hat og raseri mot en slik forkynnelse, men det hjelper dem ingenting.  Gud tvinger ikke ett eneste menneske!  Det er heller ikke Gud som straffer menneskene og lager det ragnarokk som vil komme over hele jorden.  Det er ikke Gud som lager atomvåpen og all slags djevelskap.  Det er menneskene selv som skaper alt dette, og derved skaper sin egen fortapelse.  Verst blir det for dem som skapte seg et evangelium etter egne tanker, meninger og fornuft fordi det evangelium som ble gitt av Gud er «levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd, og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemod og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.»  Hebr. 4,12.

 

De hater å høre om død, dom og helvete.  Millioner på millioner er i dag i de fortaptes verden på grunn av et falskt evangelium som luller folket inni falske forestillinger om at det finnes intet helvete.  Det er sant at de av egen fri vilje går dit selv, fordi kraftens evangelium ikke passer inn i deres kjødelige livsstil.

 

Gud smigrer ikke for et eneste menneske, men han kaller på menneskenes barn fra nådesolens oppgang til dens nedgang.  Derfor må heller ikke Guds vitner unnlate å fortelle menneskene at det finnes et helvete å unnfly og en himmel å vinne ved troen på Guds offerlam – Jesus Kristus – han som i likhet med Noas ark er Guds ark til frelse for hver den som tror.

 

Advarselsklokkene til all verdens folk har allerede begynt å ringe, og kan høres tydeligere og tydeligere for hver dag som går: «Se, mørke dekker jorden, og mulm folkene, men over dig skal Herren opgå, og over dig skal hans herlighet åpenbare sig.»  Es. 60,2.

 

Da Enok hadde vært i himmelen, og hørt Guds tale og dom over menneskene, sendte Gud ham tilbake til sin familie for å fortelle dem det som skulle vederfares hele verden.  Enok så Kristus i himmelen og fikk vite at Kristus, som Guds sønn, skulle stige ned på jorden for å fullbyrde den endelige dom over Satan og hans åndehær på Golgata.  Han skulle gå omkring og frelse dem som ville tro på ham, han skulle sitte til bords med toldere og syndere, og bunnfallet, og ete og drikke sammen med dem.  Dette fortalte Enok til sin familie.  Etter at han hadde vært hos sin familie i 30 dager, reiste han tilbake til himmelen og er der sammen med Elias som ble tatt hjem i en ildvogn.

 

Man skulle nesten tro at menneskene på den tid ville strømme til arken så lenge døren var åpen, men de hånet og foraktet hele byggverket, og trodde ingenting på det.  De valgte selv, og de valgte sin egen dom.  Man skulle også tro at menneskene i dag ville kaste seg nesegrus for Guds åsyn og rope om frelse, men de tror heller på falske håp om en varig fred enn på Guds advarsler.  De velger sin egen vei, men også sin egen dom.

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme