Artikler

Lørdag 5. mars 2016

Vekkeropet-6-1983Av Aage Samuelsen

Vekkeropet nr. 6 – juni/juli 1983

«FLYTT IKKE DET GAMLE GRENSESKJELL SOM DINE FEDRE HAR SATT!»  Ordspr. 22.28.

Uttrykk som ofte blir praktisert når troens forkynnelse kommer menneskene på nært hold er: «Er det så nødvendig?»  Eller: «Behøver jeg å gjøre det … og det?»  Det står i Salme 119.4: «DU HAR GITT DINE BEFALINGER FORAT EN SKAL HOLDE DEM NØIE.»

Gud har aldri gitt oss en lettvint frelse.  I 1. Kor. 6.20 og i 7.23 står det: «I ER DYRT KJØPT! BLI IKKE MENNESKERS TRÆLER!»  Når Ordet blir holdt frem slik som Gud har sagt det, gjennom sine salvede vitner, så mener han det han har sagt.  Om menneskene velger en lettere vei til frelse enn den vei Jesus har banet blir det på deres eget ansvar.  Ordet frelse kan ikke skaltes og valtes med etter eget forgodtbefinnende. Enten er vi på vei til et evig helvete (den brede vei), eller ved Guds ord på vei til en evig himmel.  Og det folk aller mest vil er å høre minst om helvete.

 

De fleste av dem som forkynner Guds ord i dag er ikke klar over at de ved sin tøyelige forkynnelse, som tolererer alle slags læresetninger, flytter grenseskjellene som deres fedre har satt så langt ut som mulig for å favne alle «brødre og søstre» som de titulerer hverandre, - uansett hva de lærer.  Hvis en protesterer mot en slik form for kristendom sier de: «Du skal ikke dømme!»

Det har heldigvis Jesus fritatt oss ifra i det han gjorde et klart skille ved de ord han overlot til disiplene å forkynne: «HVER DEN SOM TROR OG BLIR DØPT SKAL BLI FRELST.»  Og så kommer grenseskjellet: «DEN SOM IKKE TROR ER ALLEREDE DØMT.»  Det er denne forkynnelsen som var årsak til den første menighets fremgang, men som også ble en stagnasjon for menigheten – da Djevelen fikk puttet inn sin falske forkynnelse om barnedåp – som i nær sagt alle samfunn blir forsvart med nebb og klør.

Jo sterkere troens forkynnelse og Guds befaling blir forkynt, og grenseskjellene tydelig markert, jo mer raser fienden.  En parallell til dette er Israels kamp for det land som Gud har gitt dem, som Israel nu krever tilbake etter 2 000 års okkupasjon av fremmede makter.  David sier i Salme 120.7: «JEG ER BARE FRED, MEN NÅR JEG TALER GJØR FIENDEN SIG FERDIG TIL KRIG.»

Det er en smertens vei å forkynne troens budskap uten hensyntagen verken til seg selv eller andre.  Men Paulus sier: «VI FORKYNNER IKKE OSS SELV, MEN VI FORKYNNER KRISTUS.»

Før Kristus kom ned til verden som Guds sønn, så visste hele Guds englehær i himmelen hvem Guds sønn var.  Han var sammen med englene, og både han selv og englene visste hvilken fremtidig oppgave han hadde som Guds utpekte offerlam, nemlig: Først å beseire Satan og hele hans demonhær i himmelrommet, for så – ved sin seier på Golgata – å frelse mennesker som tror på dette fra et evig helvete til en evig himmel.  Den som forkynner et annet evangelium enn dette, for å stå høyt i kurs hos mennesker, har selv satt seg under dommen.  Søker vi å tekkes mennesker da er vi ikke Guds tjenere.

Ingen kan titulere seg som frelst uten å ha gått inn på den smale vei som fører til livet.  Derfor bør du – som kaller deg frelst – se etter hva Gud har befalt deg å gjøre: Nemlig først og fremst, som Peter sier på pinsefestens dag: «OMVEND EDER OG ENHVER AV EDER LA SIG DØPE PÅ JESU KRISTI NAVN TIL SYNDENES FORLATELSE, SÅ SKAL I FÅ DEN HELLIGE ÅNDS GAVE.»

«HAN HAR GITT SINE BEFALINGER FOR AT VI SKAL OVERHOLDE DEM NØIE.» 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme