Artikler

Onsdag 16. desember 2015

Mer aktuelt enn noensinne

Av Aage Samuelsen

Fra Vekkeropet nr. 10 – 1982

Gjenkomst-1At vi lever på etterskudd i henhold til hva evangeliet formår å utrette er det ingen som helst tvil om.  Kristenfolket generelt lever på underskudd.  Resultatet blir ytterst fattigdom og nød.  Tilstanden er så lik Israel i Egypten, - der de prøver å dekke underskuddet med erstatninger som aldri kan tilfredsstille det åndelige behov.  De engasjerer seg i alle slags samfunnsproblemer og tror at de derved gjør Gud en tjeneste.  De forsøker å imponere verden ved å delta offentlig i hjelpeorganisasjoner, forskjellige institusjoner, ved innsamlinger til nødlidende og også i politiske partier, - spesielt Kristelig Folkeparti som absolutt ingen sanksjon har ifra Gud, og som ingen makt har til å demme opp for de umoralske tilstander i vårt land.

Om de hadde gått like aktivt inn for å oppleve det Jesus sa de skulle få, og det de virkelig skulle være, er jeg sikker på at tilstanden i vårt land hadde vært helt annerledes.  En gang vil de oppdage tomheten i alt det de foretar seg, som ingen åndelig verdi har, men da er det for sent.

Hvorfor er de kristne så redde for å bli iført kraften fra det høye?  Som beviselig kan sette hele landet på ende?  Fordi Satan – som skjelver for denne kraften – holder lange foredrag for dem med overtalelse og trusler på alle mulige måter og derved paralyserer dem fullstendig.  Vi vet at Jesus er den samme og at han gjør det samme i dag.

I den tiden jeg har vært predikant har jeg opplevd å se tusener av mirakler, og min tro på dette i 1982 er ikke blitt det spor svekket.   Jeg har aldri ett øyeblikk tenkt på å fallere eller moderere min forkynnelse etter dette, - snarere tvert imot.

Jeg tror tiden er inne til å skjerpe troens forkynnelse i tillit til ham som stadfester Ordet med massefrelse, massedemonutdrivelse, massedåp i vann, masseåndsdåp og massehelbredelse i by etter by.  Vi hører alltid de kristne sier: «Vi har slik nød for syke», og det er jo vel og bra, men jeg vil spørre:

Dersom de har så ondt av de syke og lidende og de tilkaller all den menneskelige hjelp de kan for å avhjelpe nøden, hvorfor raser de samme personer når han – som kan gjøre mere enn all verdens leger og sykehus – begynner å frelse syndere i tusenvis og helbrede syke av alle slag, åpne blindes øyne, ja – endog oppvekke døde?  Hadde de ikke nød for de syke?  Var ikke nøden ekte?  Hvorfor raser de mot predikanter som praktiserer dette?  Tror de ikke at Jesus bruker den han vil, og gjør det han vil?  Stikker ikke nøden dypere behøver de kristne som raser mot dette en radikal frelse!

De forsvarer seg ofte med at «frelsen er større enn helbredelse», og så overser de fullstendig at begrepet frelse har full gyldighet både for sjel og legeme.  «HELBREDELSE ER BARNAS BRØD».  Og vi har ikke engang lov til å nekte barna brød!

Durkdrevne predikanter som er sjalu og hatske i sin innstilling overfor den som praktiserer helbredelse ved bønn kaller det reklame og sensasjon, og det er vel i grunnen det sanneste de har sagt, for i den underskuddstilstand de kristne lever i er det nemlig en sensasjon dersom syke plutselig blir helbredet i blant dem. Samtidig er det en meget god reklame for Guds rike.  Men de predikanter som våger å stå på dette må regne med å bli utsatt for grusomme rykter og baktalelse av verste slag. 

Amerikanske-1Da jeg første gang kom til Amerika, og fikk høre og se slike predikanter i radio og direkte overføring fra møtene i TV, hvor alle slags syke ble momentant helbredet, raste de jeg bodde hos (som var pinsevenner) som villdyr og kalte det humbug, løgn og bedrag.  Overalt i Amerika hvor jeg traff norske eller norskættede, - ja også svensker, - så raste de imot dette.  Og de var pinsevenner!  Det var den samme ånd i dem som i pinseledere her hjemme som hatet denne forkynnelse. 

Jeg så og hørte, både i radio og TV, demoner fòr ut med høye skrik, krøplinger av alle slag ble fullstendig løst.  Skulle jeg nekte å tro på dette fordi andre hatet det?  - Disse som gråt sine modige tårer i offentlige møter over tilstanden i verden var kun et eneste stort sjelisk skuespill. 

Amerikanske-2Dette jeg her skriver er ikke et utslag av fantasi, men det er en erfaring gjennom mange år.  Jeg har sett Gud i aksjon på den mest vidunderlige måte, men jeg har også sett Satan og hans demoner aksjonere i hat og intriger på det mest grusomme.  Men det er dette evangeliet som vil sette hele Guds menighet i stand til å møte Jesus når han kommer i sky.  Derfor må vi enn mere søke Gud for en ny fylde av den Hellige Ånds kraft og la basunen lyde klart, - og rope ut over alt: «SE, BRUDGOMMEN KOMMER, GÅ HAM I MØTE.»  Og gå ham i møte i troens klare forkynnelse, - der vil du møte ham.  Det er for sent å gå ham i møte når han er kommet, det er HER du må møte ham.  Ikke senere, men NU!  Og plasser deg der, - i ett nu, og når han kommer så vil han finne deg og hente deg i ett NU.  AMEN! Amerikanske-5

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no