Forord fra redaksjonen 

Med tanke på det som skjer i Midt-Østen for tiden, løfter vi frem igjen denne artikkelen som har stått her på våre nettsider en god stund.  Den er svært opplysende.  "BE OM FRED FOR JERUSALEM."

Torsdag, 2. juli 2015

235px-Jerusalem infobox imageAAGE SAMUELSENS FORHOLD TIL ISRAEL OG DET JØDISKE FOLK

Aage Samuelsen var en sann og ekte Israelvenn.  Han hadde alltid en bønn i sitt hjerte om at Gud måtte hegne om og bevare Israel og sitt spesielle folk jødene. Ikke fordi jødene er så prektige eller ufeilbarlige, for de er ikke annerledes enn andre folk på det menneskelige plan, men fordi Aage trodde Gud og respekterte det Han har sagt i sitt Ord og bestemt for landet Israel og det jødiske folk.   

Fra talerstolen minnet han ofte folk om å be for landet Israel og jødene.  De som var med i virksomheten eller deltok på møtene husker nok det enn i dag. 

Vi tør påstå at Norge aldri noen gang har hatt en større Israel- og jødevenn enn Aage Samuelsen.  I Bibelen står det «Den som velsigner Israel vil jeg Herren velsigne, og den som forbanner Israel vil jeg Herren forbanne».   Den første delen av skriftstedet var det Aage praktiserte i ord og handling. 

JERUSALEM – ISRAELS HOVEDSTAD

30. juli 1980 ble den for verden omstridte «Jerusalem Law» stadfestet i Knesset i Israel, hvor det bl.a. heter at Jerusalem – udelt og forent – er hovedstaden i Israel, og sete for statens president, Knesset, Regjeringen og Høyesterett.  

Les mer her: Basic Law- Jerusalem- Capital of Israel (archive.org)

Loven ble for hard kost for FNs sikkerhetsråd, de likte svært dårlig at Øst-Jerusalem var innlemmet i «Stor Jerusalem» (Yerushalayim rabtiom) som landets hovedstad, og den 20. august 1980 fordømte FN lovformuleringen i «The Jerusalem Law» i UNSC resolusjon 478.  Fordømmelsen medførte at flere land trakk sine diplomatiske tjenester ut av byen.

Med nevnte hendelser som bakteppe skrev Aage Samuelsen artikkelen nedenfor.  Den ble trykket i Vekkeropets oktobernr. i 1980 under artikkelserien: «Hva ser du i Guds Ord?»: Ordlyden forteller klart og tydelig at den ikke er skrevet ut fra en klissete «Jeg elsker Israel og jødene frase».  Aage hadde et langt dypere, åndelig og mer innsiktsfullt syn på Israel og jødene som Guds eiendomsfolk og den rolle Gud har gitt dem i sitt oppgjør med sine fiender; - Satan og hele hans ondskapshær, - enn de aller, aller fleste andre har. Og Satan er veldig klar over den rolle Israel og jødene spiller i hele Gud plan, derfor egger han også land og folk til strid mot Israel.  Egentlig er det en strid mot Gud selv og hans nevnte plan.  Så til artikkelen:

ISRAELS HOVEDSTAD JERUSALEM

Av Aage Samuelsen

Klippet fra Vekkeropet oktober 1980.

Goda Meir i Washington 1957Da jeg i 1957 var til stede i FN, - og vi ble ledet av vakter til å sitte ved siden av den israelske delegasjonen under den heftige debatten mellom Sovjet og araberne på den ene side, og Israel på den andre, - kom det til ganske kraftige utfall mot Israel fra Sovjet og araberne.  Vi fikk anledning til å samtale med den israelske delegasjonen med Golda Meir i spissen.  Jeg sa til dem at likeså sikkert som vi var i FN, likeså sikkert ville det bli at Israel skulle få hele Jerusalem, - etter Guds ord.  

Skal man diskutere Israel og Jerusalem er det i det hele tatt ikke snakk om sentimentale følelser.  Et syn basert utenfor Guds ord har ingen som helst gyldighet eller makt.  Det er ikke snakk om hva hverken PLO eller andre land mener, det er det profetiske ord – talt av patriarker og profeter – inspirert av den Hellige Ånd som har gyldighet.

Ingen kan stenge veien for Guds plan med Israel.  En må bøye seg for det faktum at det profetiske ord, skritt for skritt, er i ferd med å gå i oppfyllelse.  Israel har fått sin hovedstad – som rettmessig eier – tilbake som sin evige eiendom.  Det er ikke vanskelig for dem som har et åpent og våkent øye å se det som skjer like for våre øyne.

I Nehemias 2, 19-20 leser vi: «Men da horonitten Sanballat og den ammonittiske tjener Tobias og araberen Gesem hørte det, spottet de oss og foraktet oss og sa: Hva er det I gjør der?  Vil I sette eder opp mot kongen?  Da svarte jeg dem så: Himmelens Gud, han vil la det lykkes for oss, og vi hans tjenere vil gjøre oss rede og bygge; men I har hverken del eller rett eller eftermæle i Jerusalem.»

Dette er en profetisk tale, rettet mot det som skjer i dag.  Det er like så viktig for Gud – som det er for Israel – at hans profetiske ord ikke blir forfeilet slik at han skulle stilles som en løgner for det som han forut har talt om det som skjer nu like for våre øyne, - og om de løfter han har gitt om det lovede land for Israel, - at hele det lovede land er deres rettmessige eiendom.

I Salme 137, vers 5-7 står det: «Glemmer jeg dig, Jerusalem, da glemme mig min høire hånd!  Min tunge henge fast ved min gane om jeg ikke kommer dig i hu, om jeg ikke setter Jerusalem over min høieste glede!  Kom Jerusalems dag i hu, Herre, så du straffer Edoms barn, dem som sa: Riv ned, riv ned, like til grunnen i den!»

Vi må huske på at om alle land i verden reiser seg mot Israel fordi de tar sin hovedstad i eie, og de blir utstøtt av alle folkeslag og stemplet som okkupanter av sitt eget land, er det fordi de er fullstendig forblindet, - og når de helt uvitende planlegger brutale angrep mot en av verdens minste nasjoner for å tilintetgjøre den, så er det fordømt på forhånd til å mislykkes.

Vi leser Esaias 52, 9-10: «Bryt ut og juble alle sammen.  I Jerusalems ruiner!  For Herren trøster sitt folk, han gjenløser Jerusalem.  Herren avdekker sin hellige arm for alle folkenes øyne, og alle jordens ender får se vår Guds frelse.»

Det er nedslående å lese og høre i massemedia at LO-representanter lar seg friste til å opprette forbindelse med en mordergjeng som PLO representerer for å stå høyt i folks øyne, og også å se den norske regjerings lunkne holdning overfor Israel og dens livseksistensberettigelse.  (I 1980 var det Arbeiderpartiet – med Odvar Nordli som statsminister – som regjerte landet vårt, red.anm.) 

Gud sa til Abraham: «Og jeg vil velsigne dem som velsigner dig, og den som forbanner dig vil jeg forbanne» 1. Mosebok 12,3.  Disse ord har full gyldighet og makt i dag. 

Det som skjer i Midt-Østen i dag har to tydelige advarsler, først og fremst til Guds folk; at når dette skjer er det tydelige tegn på Jesu snare gjenkomst, og at det gjelder å våke og be.  For det annet er det et varsel til alle verdens nasjoner om at de vil gå i møte en tid da det demoniske mørke vil rulle over land etter land, og det forteller at verdensfysten Anti-Krist er i ferd med å tre inn på den politiske arena,  som med sitt tyranniske regime fullstendig vil forandre verdenskartet og lage opptakten til verdens største blodbad ved slaget i Harmageddon.  

Dette er ikke spekulasjoner, men den nakne sannhet at det er to alternativer for mennesket å velge; enten et evig liv med Kristus eller å velge dyrets merke på sin panne og i sin hånd.  Det verden opplevde under den 2. verdenskrig blir for lite å regne mot det som verden vil oppleve under Anti-Krists tid.

Be om fred for Jerusalem!  La alle sentimentale hensyn vike fra deg, se sannheten i øynene.  Herren bevarer sitt eget profetiske ord, ingen kan rokke ved det. 

Ingen resolusjoner, uansett i hvilket land eller i FN – mot Israel – kan hindre den utvikling som forut er bestemt.  AMEN! 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme