Artikler

Av Aage Samuelsen

Klippet fra Vekkeropet juni/juli 1979 

Lørdag 28. mars 2015

 

Vekkelse Page 2I relasjon til vekkelsens begynnelse på pinsefestens dag, i samsvar med Guds ord og dets lære, ligger alt hva som kalles vekkelse, uansett fargenyanser, langt vekk fra oppskriften. 

 

Ingen reklame, store arrangementer og enda større predikanter kan fremskynde Guds folk til vekkelsens opprinnelse.  Man kan kalle vekkelsen med det ene fine navnet etter det andre, og figurere med såkalte gudfryktige og henførte predikanter som mener om seg selv at de har fått en særskilt oppgave fra Gud til å revolusjonere kristenfolket inn i et dypere liv i Gud, - og stable opp et veldig apparat.  Men det har ingen betydning dersom ikke hver enkelt lever i vekkelsens opprinnelse, lære og fundament; nemlig Jesus Kristus og det han lærte sine.

 

Det skal så lite til for å mele sin egen kake og samle alt som har med såkalt vekkelse å gjøre om sine egne interesser.  Det er utrolig hva mennesker kan finne på å kalle vekkelse.  I 1. Mos. 11, 6 sier Gud i forbindelse med Babels tårn: «… Og nu vil intet være umulig for dem, hvad de så får i sinne å gjøre.» 

 

Gud har gitt menneskene mektige egenskaper, som Satan vet å utnytte fullt ut.  Dersom ikke disse egenskaper blir kontrollert av den Hellige Ånd vil Satan utnytte det til å skape en veldig forvirring, og det er særskilt blant mennesker som liten eller ingen åndelig bedømmelse har.  Derfor er det veldig nødvendig å være grunnfestet i Guds ord så en ikke lar seg lede og henføres av ethvert lærdoms vær.

 

Dersom ikke det som går for å være vekkelse – med veldige masseansamlinger – er i samsvar med vekkelsens opprinnelse, og tydelige apostoliske oppskrifter, kan det medføre forferdelige skader.  Jesus laget aldri business på det han gjorde her nede, og han etterlot seg heller ikke stor materiell arv til sine etterfølgere.  Det er ikke plass for slikt i Guds rike.  Det var kun én i apostelflokken som tenkte business, - hans liv ble lagt øde.

Vekkelse Page 3 

Det som forundrer meg i dag er at også gamle erfarne brødre, som har stått fremst i pinsebevegelsen med sine advarsler til høyre og venstre, har latt seg fange i et så åpenbart edderkoppnett som det den karismatiske vekkelse er i dag.  En vekkelse som den kaller seg, som i lære flyter ut til alle sider, og som ikke, - nei så langt ifra, - er i samsvar med vekkelsens opprinnelse og lære.

 

Og det som forundrer meg mest er at slike predikanter og brødre er blitt totalt blinde for at den slags vekkelse avleder så sterkt fra den apostoliske lære, - under dekke av at vi skal «elske alle».  Det siste skal vi, - men vi skal ikke ha med – eller ønske – en falsklærer velkommen i sitt hus.

 

Det er ikke noe som ligger mennesket så nær som til å imøtekomme alle mennesker på bekostning av Guds ord for å stå høyt i kurs hos andre.  Det er også veldig lett for en predikant å falle i den tanken, når det skjer tegn og under i hans fotspor, å tro at han er utvalgt til å revolusjonere.

 

Da Israel gikk ut av Egypten fulgte det med en hop, og det var hopen som stadig var misfornøyd med det Gud gjorde.  Den hopen har fulgt Guds folk opp gjennom tidene.  Vi finner dem i Apostlenes gjerninger og vi finner dem i dag.  Alt er så herlig når de ser at Gud gjør tegn, under og mirakler, men når prøvelsene kommer er de de første til å knurre og vise sin misnøye.

 

Hva er så vekkelse?  Er det tegn, under og mirakler?  Er det høye skrik og jubelrop? NEI!  Det samme skjedde ved utgangen fra Egypten, men alle de som jublet og skrek høyest omkom i ørkenen.  Er det utvalgte redskaper som er vekkelsen?  Nei.  Gud har til alle tider måttet ha redskaper for å fremme hans verk her på jorden.  Men fordi folket ikke har fått syn for at det står en bak – som er større enn redskapene og som er opphavet til tegn, under og mirakler – faller de for ethvert lærdoms vær.  Det står så vidunderlig i Salomos Høisang, kap. 8, 5: «Hvem er hun som kommer op fra ørkenen, støttende sig på sin elskede?Vekkelse Page 5

 

Vi må regne med at sataniske krefter – nu like før Jesu gjenkomst – setter hele sitt demoniske batteri i aksjon, med løgn og falskhet som en meget god imitasjon av den apostoliske opprinnelse for å villede Guds barn.  Satan tar ingen hensyn, men Gud har overgitt oss et våpenarsenal i Ef.br. 6, 10 som er langt sterkere og mere bastant enn alle andre våpen.  Jesus sa en gang: «Den som ikke samler med meg, han spreder…».

 

En av de farligste lærer som blir spredd overalt, og som uerfarne og uinnvidde sluker rått, er læren om kjærlighet uten den guddommelige kraft og myndighet.  Guds kjærlighet har ikke tatt med seg alle slags lærdommer på slep.  Guds ord er kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd, og det trenger gjennom inntil det kløver – kløver – kløver – sjel, ånd, ledemot og marg og dømmer hjertets tanker og råd.  Legg merke til: Tanker og råd!

 

Gud har aldri gått på akkord med våre meninger og bryr seg slettes ingenting om våre hjerters rådsmøter som er i uoverensstemmelse med de fundamentale sannheter.  For ingenting ligger vårt hjerte så nær som den nærværende verden dersom ikke den Hellige Ånd får full kontroll.

 

Vekkelse er sannhet uten modifikasjoner, basert på full overgivelse etter Guds ord.  Vekkelse er utelatelse av vår egen ros.  Vekkelse er hensynsløshet mot alle menneskelige tankebygninger og festningsverk.  Vekkelse er død over alle adamittiske renkespill.  Den høster ingen fordeler fra denne verden.  Den setter seg ikke ut over Guds forordninger og setter seg ikke på en høy pidestall.  Den etterfølger de gamles tro, Hebr.br. 11, 32-40, og tar utgangen av deres tro som et bibelsk eksempel.

 

Jeg tenker på flere av de gamle hensovende brødre, som jeg fikk nåde til å høre og se, og som i dag for meg står som minner om vekkelse, som ikke tjente seg selv, men den Herre og Mester de fulgte inntil Herren tok dem hjem. 

De lot seg ikke rokke i sin tro på det Herren lærte dem gjennom en bibelsk erfaring.  De huiet ikke med når andre skrek som høyest, men de prøvde alt og så etter om det var i overensstemmelse med Guds ord.

 

Vekkelse er å tjene Jesus med alt hva du eier og har.  Det har aldri vært noen business eller gloryfisering for og av mennesker, men Jesus sier: «… Og når jeg blir ophøiet fra jorden, skal jeg drage alle til mig.»

 

Og den vekkelsen som synes i øyeblikket å spre seg, men som til og med drar med seg og ønsker velkommen; læren om jomfru Maria, - som av Gud er en forbannet lære og ikke i samsvar med Guds ord, - er en meget farlig vekkelse fordi den drar så mange uinnvidde og uforstandige mennesker med seg.  Derfor er det absolutt nødvendig å være mest mulig alene med Gud.

Vårt beste våpen er: VÅK OG BED!  AMEN!

 

Aage Samuelsen

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme