Av Aage Samuelsen

Klippet fra Vekkeropet nr. 2 – 1986.

Fredag, 13. februar 2015

Religise-PLP-ledereSLIK TRAMPER OGSÅ DE RELIGIØSE PLO-LEDERNE PÅ HJERTETS SKJULTE JØDER. 

Under min virksomhet frem til 1957 var det vekkelse i by etter by over hele landet.  Tusener ble frelst, døpt i vann og døpt i den Hellige Ånd og ild.  Mange syke ble vitterlig helbredet.  Men overalt hvor jeg kom dukket det opp avindsyke og sjalu predikanter, med eldstebrødre i spissen, som ikke kunne få inn i sitt hode at Gud brukte et ringe vitne som han hadde løst.  De sendte rapporter til hovedkontoret i Filadelfia, de ringte med hverandre og fant på den ene historien etter den andre.  De hadde konferanser hvor de la opp råd om hvordan de skulle få stoppet meg.  Jeg var helt uvitende om dette og kunne aldri tenke at de kunne være så råtne. 

Da avisene, sammen med syv biskoper, pinseforstandere og helsedirektør K. Evang besluttet å få stoppet meg i slutten av 50-årene fikk jeg innbydelse fra lederne i pinsebevegelsen om å komme til sommerstevne på Hedmarken.  Jeg reiste til Oslo for å ta toget videre til Hamar.  Mens jeg satt og ventet kjøpte jeg en avis hvor det stod med fete typer: «Aage Samuelsen utesluttet fra pinsebevegelsen».  Ingolf Kolshus, Sverre Kornmo, Erling Strøm m.fl. stod i spissen for denne beslutningen.  Det kom som et sjokk på meg.  Likevel reiste jeg opp for å samtale med dem.  De møtte meg med arroganse og et jernhårdt hjerte.  De stilte meg følgende ultimatum: Jeg skulle umiddelbart slutte all virksomhet for ett år fremover.  Mitt hjerte var helt rent, hverken Gud eller mennesker kunne sette fingeren på mitt liv.  Derfor sa jeg også et konsekvent NEI, og reiste hjem igjen.

Det hatet de den gang sådde over hele landet, - og utlandet, - er holdt vedlike til dags dato.   

For to år siden (1984, red.anm.) hadde jeg en konferanse med brødrene i Filadelfia Oslo, hvor alle sammen innrømmet at det var en stor fadese de gjorde den gang.  Da jeg spurte dem om de ville bekjentgjøre det i pressen svarte de bestemt nei, - det ville skade pinsebevegelsen.  Forstander Thoralf Gilbrandt, som i alle disse årene har støttet meg, sa rett ut: «Jeg er rystet over deres hårdhet!»  Han kan bevitne at det jeg her sier er sant.  Min eldste datter Edna, som den gang stod i musikken (15 år gammel) og var omvendt, døpt i vann og åndsdøpt, kom gråtende hjem en kveld og sa: «Pappa, de fryser meg ut av musikken, og ingen vil hilse på meg.»  Barna ble mobbet på skolen og skjelt ut for «Aage-djevel». 

Det var ikke en dag uten at avisene kom med den ene rystende historien etter den andre.  Det skapte splid i hjemmet og jeg kan si rett ut at pinsebevegelsen drepte familielivet.  Tusener over hele landet som var blitt frelst på mine møter gikk rett ut i verden igjen.  Det var en parallell til jødeforfølgelsen.  Jeg kunne aldri tenke at det fantes så mange hatefulle mennesker i Norge. 

Ang. underslagsskandalen i Bergen i april i år (1986, red.anm.) sier forstander Odd Ravndal (i pinsebevegelsen, red.anm.) til avisene: «Vi har ikke hatt noe ønske om å anmelde millionunderslaget for å spare kona og barna til vedkommende».  Har de noen gang tatt hensyn til andre?  Har de noen gang tatt hensyn til barn som er blitt slått og utskjelt på skolen og som kom gråtende hjem?  En av de fine fruene i Tabernaklet i Skien som jeg møtte på torget snudde seg og spyttet etter meg.  Jeg synes jeg hører henne synge: «Kjærlighet fra Gud, springer like ut.»  De snakker om kjærlighet overalt for å dekke over hat og djevelskap.  Engang jeg avslørte saker og ting i pinsebevegelsen som var rystende, falt to forstandere på kne for meg, tok meg om bena og bad om at jeg måtte spare dem.  De har sådd hat og høster hat.  Det hjelper ikke å be kilometerlange bønner til Gud.  «For det som et menneske sår, det skal han og høste.»  Gal.br. 6,7. 

Pinsebevegelsen har visst om så mye skittent, men har ikke spart noen som tråkker dem på tærne. Jesus sa en gang: «Fader, forlat dem, for de vet ikke hvad de gjør.» I dag vet de hva de gjør!  

På tross av alt jeg har gjennomgått har min tillit til Gud blitt enda større! «Enhver står og faller for sin egen Herre!» 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme