Av Aage Samuelsen

Klippet fra Vekkeropet nr. 6. juni/juli 1985.

Fredag, 13.02.2015

Vekkeropet-nr.-6-juni-juli-1985Når jeg retter blikket mot pinsebevegelsen og ser den store avstanden de har skapt fra 1907 og frem til i dag, er det for å få dem til å rette blikket mot seg selv og ikke alle andre.  Allerede i 1953 ble jeg av pinsebevegelsens predikantstab (en hop av sjalu predikanter) beskyldt for «å lære folket å tale i tunger».  Det er ingen som kan lære folk å tale i tunger, dette er en djevelsk løgn.

Det skjedde fantastiske ting i mine møter, og overalt hvor jeg var oppstod sjalusien i Kain-ætten som igjen har vært årsak til splittelse og ødeleggelse av tusener av frafalne sjeler over hele vårt land.  Dette fortsatte frem til 1957 da predikantstaben på Hedmarken, med Ingolf Kolshus som foregangsmann, hengte meg ut for offentligheten i massemedia fordi jeg hadde møter i Sarpsborg, - utenfor pinsebevegelsen.  Hvordan kunne de være så djevelske når de selv var besudlet av synd?

Under et møte med brødrene i Filadelfia for omkring ett års tid siden innrømmet de at det var et stort feilgrep av brødrene den gang.  Jeg levde etter deres moralteologi et rent og hellig liv med Gud, mens de selv skjulte mye i sine egne rekker av intrigespill, hat og misunnelse brødre imellom.

Homoseksualitet er jo heller ikke noe nytt fenomen blant dem, det har jeg sett blitt tolerert i deres rekker.  Det jeg mener er at dersom pinsebevegelsen skal peke på dem som er utenfor, bør de først feie for sin egen dør.  Flere av de ledende i pinsebevegelsen vet at jeg har avslørt mange ting i blant dem.

Nu har det oppstått en ny strid innen pinsebevegelsen, - blant de ledende.  Striden gjelder et nytt bibelleksikon som professor Per Lønning (tidl. biskop) har utgitt for Filadelfiaforlaget.  Når vi vet at Per Lønning forsvarer både homoseksualitet og nakenbading for offentligheten bør vel pinsebevegelsen gå meget stille i dørene overfor andre.  Og når vi dertil vet at Per Lønning alltid har hatt en falsk lære kan det ikke annet enn skape full forvirring.  De må jo fullstendig miste ansikt utad ved å støtte denne mannen.  Eller er det fordi han er professor og eksbiskop, - eller en kirkens mann, - at de føler så nær tilknytning og derved kan tillate slike ting?

Osvald Orlien, Morgan Kornmo og flere andre ledende gir full støtte til dette leksikonet, mens deres egen mann og forkjemper for bevegelsen, Thoralf Gilbrandt, i lengre tid har blitt satt til side fordi han går i mot alt snuskeriet bak kulissene.

Det finnes også dem innen bevegelsen som har nær tilknytning til frimureriet og tempelridderne.  Det er sjokkerende å se at dette florerer innen denne sekt som engang fikk oppleve den Hellige Ånds ild og kraft.

Legevitenskapen har også fått en fremtredende plass blant dem som skulle stå for helbredelse ved bønn.  Det er ikke mindre enn et hån mot Kristus og det han påla sine å forkynne: «PÅ SYKE SKAL DE LEGGE SINE HENDER, OG DE SKAL BLI HELBREDET.»  Jeg venter ikke at de noen gang skal forstå meg – som de alltid har baktalt – uansett om jeg i deres øyne ikke har gjort noe galt, når de ikke engang kan forstå Gud!  De angriper svake sjeler og opptrer som dommere og moralteologer mens de selv er fulle av dødningeben og alskens uhumskheter.  De spiller på hykleriets falske strenger og holder kunstferdige, utbroderte taler pyntet med slimete bønner til Guds, mens de med sine sjeliske tårer fører folket bak lyset.  Men deres synd sover ikke.

I kampens hete, og det forferdelige psykiske presset jeg har vært utsatt for, har jeg til mine tider handlet uforstandig og unnskylder ingen av mine feilgrep.  Men det rettferdiggjør ikke noen av deres velberegnende angrep på meg.

Årsaken til angrepet på meg i 1957 var sjalusi, misunnelse, avindsyke, sladder og baktalelse som mange predikanter og ledere var fylt med.  Før eller senere må vi stå ansikt til ansikt med ham som dømmer en rettferdig dom, og hvor vi skal svare for alt vi har gjort både av vondt og godt.  Er deres saker bundet her nede, er de også bundet i himmelen.

Og det er forferdelig å tenke på at de har vært årsaken til sataniske angrep på vekkelser både i og utenfor pinsebevegelsen.  Tusener på tusener har fått lide forfølgelse, hån og spott i fra dem som skulle være eksponenter for kjærlighetens evangelium.  Derfor, kjære ledere, be Gud om tilgivelse for deres mangeårige himmelropende synder.  AMEN!

Pinsebevegelsen-fangeleir