Mitt navn er Hans Tomter, jeg har sjøl spilt inn en cd med flere av Aages sanger.

Tenkte jeg ville fortelle om noe jeg var ute på lørdag 24.januar. Det var dagen etter Aages 100 årsdag, og i den forbindelse var jeg innbudt til en minnekonsert på Filadelfia Biri hvor det skulle spilles og synges fra Aages rikholdige repertoar. Jeg var selv med og sang to sanger. Det var en veldig positiv og oppmuntrende kveld, hvor det også ble fortalt litt fra Aages liv og virke. Det var en veldig positiv og sannferdig fremstilling av Aage synes jeg, og i tråd med det som dere her på Faktuell arena har fortalt.

Det var også til stede en broder som sjøl hadde vært med på mange av Aages møter fra 1950-tallet og utover.  Han vitnet først over ordet fra Hebreerbrevet 13,17 og så fortalte han litt fra disse møtene og om Aage som person. Han beskrev Aage som usedvanlig ydmyk og en som aldri gikk på akkord med Guds ord og sin overbevisning (dette er også mitt personlige inntrykk av Aage, sjøl om jeg aldri har møtt ham personlig).

Kvelden var delt i to avdelinger med en pause midt i hvor vi spiste sammen, hygget oss og samtalte om Guds ord osv. På slutten av møte var det forbønn og profetisk hilsning og oppmuntring om fortsatt å holde fast på Guds ord og gå på den rette veien. Aage sa akkurat det samme, og mer enn noen gang er dette viktig i vår tid. Jeg vil få rette en stor takk til Filadelfia Biri som fikk i stand denne sangkvelden som var til inspirasjon og velsignelse for alle tilstedeværende! Også vil jeg få sitere noe som ledende eldste der sa i forbindelse med arrangementet: "Dette gjør vi i takknemlighet for alt det som Aage gav oss, i ord og toner." (vedkommende traff sjøl Aage personlig på Lillehammer i 1970). Jeg vil til slutt få nevne noe som jeg sa på møte der, når det gjelder Aages sanger, er det ingen feil på dem. De er perfekt oppbygget, harmonisk sett (dette er sagt av en musikk-professor).

Så at hans sanger er inspirert av Gud, er det ingen som helst tvil om.  

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme