Artikler

Aage-talerstolenArtikkelen nedenfor er skrevet av Aage Samuelsen, lørdag 28. november 1987 ca. kl. 20.30-21.00 på kvelden, ca. fire timer før han døde. 

Onsdag, 21. januar 2015

DEN SKJULTE KRISTENDOMSFORFØLGELSEN I NORGE

Klippet fra Vekkeropet nr. 2 – 1987.

«I samfulle 35 år har jeg blitt utsatt for en forfølgelse og en diskriminering fra arbeiderbevegelsen, og da i særdeleshet fra Telemark Arbeiderblad, som systematisk i kynisme og råskap har brutt grensen for menneskerettighetslovene for lenge, lenge siden, og som savner sidestykke i historien.

Den norske kirke, sammen med flere andre religiøse organisasjoner, har stilltiende samtykket i denne forfølgelsen.  Den sjelelige tortur gjennom denne tiden har vært så grusom at det kan ikke forklares.  Da jeg overtok Hotel Dalen i Tokke, ble det snart kjent for hele det norske folk at dette tålte ikke Det norske Arbeiderpartiet, og de satte alt inn på å få fjernet meg.  Alt slags tenkelig og utenkelig intrigespill ble satt i verk, - uten hensyn til hva vi har lidd under denne forferdelige kampen.

Jeg kan ikke se noen annen utvei til å få stoppet dette enn å gå til rettsak mot dette råtne spillet.  De simpleste og laveste metoder er blitt brukt for å knekke meg helt.  Natt etter natt har jeg ligget våken, - i årevis, - og bedt til Gud, mens Telemark Arbeiderblad har hånet meg ... ».

Artikkelen ble aldri skrevet ferdig (red.).

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme