Aage-talerstolenArtikkelen nedenfor er skrevet av Aage Samuelsen, lørdag 28. november 1987 ca. kl. 20.30-21.00 på kvelden, ca. fire timer før han døde. 

Onsdag, 21. januar 2015

DEN SKJULTE KRISTENDOMSFORFØLGELSEN I NORGE

Klippet fra Vekkeropet nr. 2 – 1987.

«I samfulle 35 år har jeg blitt utsatt for en forfølgelse og en diskriminering fra arbeiderbevegelsen, og da i særdeleshet fra Telemark Arbeiderblad, som systematisk i kynisme og råskap har brutt grensen for menneskerettighetslovene for lenge, lenge siden, og som savner sidestykke i historien.

Den norske kirke, sammen med flere andre religiøse organisasjoner, har stilltiende samtykket i denne forfølgelsen.  Den sjelelige tortur gjennom denne tiden har vært så grusom at det kan ikke forklares.  Da jeg overtok Hotel Dalen i Tokke, ble det snart kjent for hele det norske folk at dette tålte ikke Det norske Arbeiderpartiet, og de satte alt inn på å få fjernet meg.  Alt slags tenkelig og utenkelig intrigespill ble satt i verk, - uten hensyn til hva vi har lidd under denne forferdelige kampen.

Jeg kan ikke se noen annen utvei til å få stoppet dette enn å gå til rettsak mot dette råtne spillet.  De simpleste og laveste metoder er blitt brukt for å knekke meg helt.  Natt etter natt har jeg ligget våken, - i årevis, - og bedt til Gud, mens Telemark Arbeiderblad har hånet meg ... ».

Artikkelen ble aldri skrevet ferdig (red.).