Lørdag 20. desember 2014

Lørdag 20. desember 2014, 27 år etter Aages bortgang, er Dagbladet ute for n’te gang for å sverte Aage og det han stod for i sitt forhold til Gud og i sin forkynnelse av Guds Ord.  Ynkelige Dagbladet benytter enhver anledning de finner til å sverte Aage og å tjene penger ham, slik de så iherdig har gått inn for i 60 år. 

Les nedenfor hva Aage selv skriver i artikkelen i Maran Ata bladet, nr. 3-1963.

Artikkelen hans angår Dagbladets ekstremt ondskapsfulle psykoterror mot ham.  Hetsen rammet også hans trosfeller og medarbeidere ekstremt hardt.  Det kan vi vitne om.  Personlig kan vi fortelle om fryktelige episoder hvor  vi har blitt angrepet både psykisk og fysisk, - helt tilbake fra barndoms/ungdoms dager og frem til dags dato, - forårsaket av Dagbladets og deres likesinnedes falske, perverse og makabre fremstillinger av en mann som ikke hadde gjort noe galt.

 

DAGBLADETS HETS AV AAGE SAMUELSEN

Av Aage Samuelsen

Maran Ata bladet nr. 3 – 1963

Fra julen 1954 til dags dato har Dagbladet drevet en så uhyggelig hets mot meg at det i høyeste grad går langt utenfor lovens grenser.  Det begynte med angrep mot meg i forbindelse med søster Marie Hansens helbredelse.  Hun var lam i det ene benet og måtte bruke krykker og en stropp fra tåen til over kneet for å holde benet oppe.  Hun er frisk den dag i dag.

Dagbladet kunne prestere og si at søster Hansen aldri hadde vært lam, uansett hva hun selv og doktoren sa.  I syv – 7 – år hadde hun vært lam.  Dermed har Dagbladet avslørt sin råtne innstilling overfor det som skjedde både der og mange andre steder i vårt land.

At det er personforfølgelse i aller høyeste potens viser de mange usaklige og vanvittige løgnaktige beskyldinger de senere har kommet med.  Det er jo pressefrihet, men hvor går grensen?  Er ikke dette et misbruk som politiet burde se nærmere på?

Journalist Mikael Grundt Spang i Dagbladet var den som begynte angrepet, det er også han som er den aggressive i dag. I en samtale med ham i dag sier han rett ut at han ikke trodde på det Jesus gjorde.  Han innrømmet også at det var for å gjøre djevelskap at han angrep meg.  Da kan man bedre forstå grunnen til slike angrep, og den djevelske ånd som besjeler Dagbladet. 

Det er bare så underlig at en slik avis kan finne gehør hos de høye herrer her i landet, og spesielt da i helsedirektør Karl Evang.  Den eneste forklaring jeg finner er at de må ha samme innstilling som Dagbladet.  Og har de det, er det jo pillråttent alt i hop.

En slik innstilling til kristendommen i vårt land vil før eller siden eksplodere i kristendomsforfølgelse på bred basis, uansett trossamfunn.

Det gjærer ganske kraftig under overflaten, og de små, men hårde utbruddene fra visse hold mot kristendommen forteller med tydelighet at den endelige eksplosjon er nær forestående.

Jeg skal ikke her komme inn på alt det herlige som er skjedd i møtene rundt om i vårt land.  Vi som er med i Maran Ata møtene kjenner så altfor godt til det, selv om ikke Dagbladet eller Evang tror det.

I denne kampen for de bibelske sannheter må enhver kristen forstå at det er livsens alvor, og at all kosementalitet og slapphet må kastes over bord.  Bare med oppriktig hengivenhet til Gud kan vi bli stående i denne kamp.  En annen linje vi må ta i betraktning er at bak denne kampen står selveste Satan og hans åndehær, som har slike lydige redskaper som Dagbladet, og gjennom dem ikke skyr noe middel i angrepene mot Guds verk.

Samtidig som Gud virker, virker også Satan og hans medhjelpere.  Dette skulle tvinge oss på kne innfor den levende Gud med bønn om hjelp i kampen mot fienden. Skrik og skrål er et lite effektivt våpen mot en rasende fiende.   Mens vi jubilerer forbereder fienden sitt angrep på en listig og hensynsløs måte for plutselig å slå til.

Gang på gang har avisene angrepet, og vi har kanskje vent oss til at Gud greier det nok igjen.  Han greier det nok, men gjør vi det uten innfor ham i inderlig bønn?  Jeg tror ikke det.  En videre utvikling i vekkelsen – og med seier – avhenger av vårt forhold til Gud.

Vi har sett herlige ting i vår midte, men sov ikke på det.  Vi er kommet inn i en viktig fase i vekkelsen hvor Gud maner oss til helhjertet innvielse, så vi kan stå oss mot Satans listige angrep.

Når nå dette med helbredelse ved bønn også skal tas opp i Stortinget, må vi være forberedt på at det kan bli satt opp en lov som forbyr oss å ha de møtene vi har nå.  Om vi bryter denne lov, fordi Guds lov er større, kan vi risikere fengsel, og da er krigen ytterligere skjerpet.

Da er det umulig å fortsette denne krig uten nødvendig utrustning fra Gud, og den tilsvarende kraft – som Jesus sa - «I skal få kraft» fordi han visste hva disiplene gikk i møte.  Det samme som møtte dem av intrigespill vil møte oss.  Derfor vil jeg henstille til oss alle å være i bønn i vårt hjerte at Jesus må hjelpe oss.  Ikke en overfladisk bønn om ditt og datt, men inderlig bønn om hjelp.   Og husk at det er det ikke det samme som å heie, skrike og bære seg, men å være rolig og konsentrert i sin bønn.

Du synes kanskje det er merkelig skrevet av meg, men det er fordi jeg ser situasjonen alvorlig.  Vi kan ikke hoppe og danse og leke kristendom som Aron fikk folket til, og samtidig vite at fienden ligger i bakhold ferdig til et knusende slag mot oss.  Vi skal juble etterpå når seierens toner fyller oss.

Derfor appellerer jeg sterkt til dere: «BED OG I SKAL FÅ!»

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme