Av Aage Samuelsen

MARAN ATA BLADET FEBRUAR 1961

mote60-tallet3« … forat vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster …».

Disse ord er hentet fra Efeserbrevet 4,14. Vi har så lett for å sette Jehovas Vitner, mormonere, katolikker og adventister i forbindelse med ordet villfarelse, fordi de er så markante i sin villfarelse.  Men vi ser villfarelse som er langt farligere enn de forannevnte, - som både Jesus og disiplene advarte sterkt imot.

Jeg vil gjerne trekke frem noen av de farligste, - nemlig de som er så fabelaktige til å kamuflere seg.  Paulus var i stadig kamp mot slike, derfor kunne han også fortelle menigheten om hvordan de var, og hvordan de opererte.  I Galaterbrevet 3, 1-3 viser han oss i dag en villfarelse som dreper all åndelig frihet i menigheten. 

 

Menigheten i Galatien ble født ved troens herlige forkynnelse.  I 4. og 5. vers kommer det tydelig frem hva som bevirket de vidunderlige opplevelsene menigheten hadde ved Gud.  Kristus-forkynnelsen ble ledsaget med åndens frihet og kraftige gjerninger.  Lovlærerne lå på lur og ventet bare på en anledning til å stoppe det hele.  Så fort Paulus var borte snek de seg inn i menigheten på hykleriets strømper.  Så begynte de med «dersom du gjør», og «du skal» og «du må» forkynnelsen. 

Smiths venners forkynnelse har mye til felles med dem, men også pinsepredikanter kan bli besmittet av denne forkynnelsen, - slike må dere passe dere for.  De blander både lov og nåde sammen.  Legg merke til når de forkynner, så vil de alltid ha noe som «går på dypet».  De legger alltid for dagen en tilsynelatende alvorlig forkynnelse.  Om disse hadde vært til stede og sett at 3 000 sjeler ble frelst på under en halv time ved Peters enkle forkynnelse, ville de kalt det for «lett frelse».

Hadde de vært til stede ved Filips virksomhet i Samaria da de onde ånder skrek høyt, når skarer omvendte seg og ble døpt i vann med en gang, ville de rystet på hodet og sagt: «Altfor lettkjøpt vekkelse».   Om de hadde sett Peter og Johannes når de la sine hender på ungdommen og de eldre, så ville de sagt: «De lærer dem å tale i tunger», altså en «lettkjøpt åndsdåp». Vokt dere pinsevenner i dag for slike predikanter!  De binder forsamlingene.  Vær med og stopp dem, hør ikke på deres velutvalgte emner.  De dreper alt åndelig liv på sin vei.  arendal

Så har vi en villfarelsens ånd som heter allianseånden.  Vi vet at de som praktiserer barnedåp er villfarere, og Guds ord advarer oss mot slike.  På tross av det, tar forstandere hele menigheten med seg inn i villfarelsen.  Med andre ord, - det er som Paulus sier at; «de som forkynner et annet evangelium enn det jeg har forkynt eder, han være forbannet» - betyr mindre.

Kan man si at statskirken har den samme forkynnelse som pinsebevegelsen?  Eller er det så liten forskjell på deres forkynnelse at det ikke er noe å skrike opp om?  Hvis så er, hvorfor har da pinsebevegelsen ordnet sitt eget samfunn?  Hvorfor gå ut av statskirken da?  For en fryktelig villfarelse. 

Pinsevenner over hele landet: STOPP! Før det er for sent!  Statskirkens lære er en lære fra helvete.  Forsvarer du den læren da er du allerede besmittet av den.  Vi har noe som er herligere enn slike fellesmøter, og det er fellesmøter med Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. La slike villfarende ånder som forkynner barnedåp og som hater åndens frihet være for seg selv.  Hopp du ut i dobbeltbekkens herlige strømmer.  La de som elsker å ta på seg en gravalvorlig hellighet – påhengt smykker – være i graven. Jesus er ikke der, - han er oppstanden til vår rettferdighet.  Skam deg ikke for å se opp til ham, - troens opphavsmann og fullender.  Forveksle ikke den påtatte hellighet med den hellighet du får ved å vandre i åndens frihet. Den hellighet forakter ikke vekkelse med tegn, under og mirakler.  Disse er skjønt forenet og fører pinsebevegelsen ut av villfarelsens former og skikker.

Les Galaterbrevet 5, 1.  Det gjelder også i dag.  Mange pinsepredikanter lengter selv etter de gamle frihetens toner, men frykter blokadens ånd.  Skal virkelig brennende vitner hindres i å utfolde sine nådegaver som er gitt av Gud, fordi de tror på det som pinsebevegelsen ble født inn i?

Hva er størst villfarelse, -enten det at syndere blir frelst, døpt i vann, døpt i den Hellige Ånd og ild, at nådegavene kommer til sin rett så menigheten skiller seg fra slike som ikke forkynner den rette lære, - eller at pinsebevegelsen blander seg med ethvert lærdomsvær?  Jeg bare spør.  Er ikke pinsemenighetene selvstendige?  Eller står de under formynderskap?  Er den virkelig glidd så langt bort fra virkeligheten, og inn i pavesystemet, så er det sannelig på tide å rope ut et varsku.  Betydningsfulle brødre innen pinsebevegelsen har både skjønt og sagt at det bærer galt av sted med dem om det fortsetter i det spor de har ført menighetene inn på.  Bare en gjennomgripende vekkelse kan føre dem ut av villfarelsens virvar, og rense ut hykleriets luft, så evangeliets klare toner igjen må lyde fritt.  Maran-Ata-mte1

Det nytter ikke det spor om pinsebevegelsens brødre forsikrer, eller roser seg av, å ha 30 000 medlemmer når det er et eneste virvar og rot av meninger hva gjelder forholdet til hva både statskirken og andre samfunn lærer.

Hva skal da et menneske bli frelst i fra?  Finnes det noen unnskyldning for dem som rekker hånden til falsklærere?  Var det ikke på grunn av dårlig syn og stivhet at ypperstepresten Eli måtte ut av helligdommen?  Var det ikke på grunn av hans sløvhet at sønnene hans gjorde som de ville, og førte synd over menigheten?

Pinsevenner over hele landet: En ny innvielse til Gud, i bønn, faste og erkjennelse vil føre ånden fra pinsefestens dag og 1907 tilbake til menighetene, og fylle lengtende hjerter og gjøre dem rede til Jesus kommer.

Vær bedende, vær våkne, - Jesus kommer snart!

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme