Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Historien handler også om Vekkeropet Dalen AS og det som skjedde i forbindelse med restaureringen av Hotel Dalen, - om bl.a. lovbrudd og andre overgrep som ble begått av maktmennesker og andre mot foretaket og enkeltpersoner m.m. som media ikke har villet skrive om.
Her finner du også artikler skrevet av Aage Samuelsen og andre.  Du kan lytte til sang og musikk, taler og vitnesbyrd hvorav mye er hentet fra våre møter i Turnhallen i Oslo og andre steder.
Vi presenterer dessuten en rikholdig billedsamling fra virksomheten som er verdt å se på – bilder som er tatt av flere forskjellige folk gjennom årene – som vi har tatt vare på, - og som vi gjerne videreformidler.
Vi gjør oppmerksom på at alle artikler av Aage Samuelsen er offentliggjort av ham selv tidligere, og har vært mulig for hvem som helst å ta vare på for videre spredning til informasjon, glede og oppmuntring for hver og en som tar imot.