MaranAta-bladet-7-8-1965Maran Ata bladet nr. 7/8 – juli/august 1965  

Av Aage Samuelsen 

Under William Branhams besøk i Norge (på begynnelsen av 1950-tallet, red.anm.), benyttet helsedirektør Karl Evang den berømte kvakksalverloven mot hans møter i Filadelfia til å stoppe ham i bønn for syke. 

Fremmedpolitiet truet med å gripe inn i møtet dersom han la hendene på de syke.  Alle kirker og kristne samfunn protesterte, men intet hjalp.  I stedet for å stå myndighetene imot, bøyde de seg for truslene, og K. Evang triumferte, - til spott for kristendommen.  

Hele dette komplottet fra myndighetenes side var ulovlig, og burde den gang vært satt ettertrykkelig på plass.  Det var rett og slett et brutalt og straffbart innbrudd i religionsfriheten.  Da Maran Ata-vekkelsen var og er et faktum i Norge, som er en fortsettelse av W. Branhams møter, - med en mektig manifestasjon av Guds kraft, - tenkte både myndigheter og K. Evang at de skulle klare kuppet enda en gang, - og det ganske lett. Men da jeg så W. Branhams maktesløshet og religiøse lederes knebøyning for kvakksalverloven, ba jeg himmelens Gud om kraft og hjelp til å sette denne lov ut av kraft mot bønn for syke.  I dag er det skjedd, og all ære til Jesus som står bak sitt ord.  En forstander sa til meg at vi ber for syke uten at noen griper inn.  Joda, vi vet det, men hvordan skjer det?  Og på hvilken måte ber de for syke?  Dersom de praktiserer hva Jesus og disiplene gjorde, be for syke for offentlig scene, ville de bli stilt i samme bås som Maran Ata, og det er dødssynd i dag. 

Men uten hensyn til noen verdslig autoritet ber vi for syke, akkurat som Gud leder til.  Vi tar mer hensyn til de syke som trenger forbønn enn til myndighetenes trusler, eller avisers raseri.  For oss betyr Jesu befaling mer enn den norske lovs paragrafer.  Det sertifikat vi har fått av Jesus til bønn for syke trenger ingen anbefaling av den norske regjering.  Anbefalingen sitter høyere og er underskrevet av den oppstandne Jesus.  Riktignok har K. Evang tvunget frem abortloven her i landet, som gir lov til å drepe fosteret i en kvinnes liv om de finner det påkrevet som det så vakkert heter, men det vil ikke si det samme som at han kan gi lov til å drepe fosteret i menighetens liv, her trer de verdslige og ugudelige myndigheter inn på et forbudt område, og de får Gud mot seg.Avisutklipp-maranata-bladet-7-8-1965  

Vi ønsker ikke på noen måte å gå imot den norske lov, med mindre de vil binde og kneble vår frihet i Kristus.  I denne så alvorlige sak vil alle Maran Ata-sjeler stå skulder til skulder i kampen for evangeliets fremme.  Det siste kuppforsøket mot Maran Ata-møtene i Bergen viser oss at vi må være våkne og rede.  Fienden sover ikke, de ønsker død over Maran Ata.  Hatets demon raser mot oss fra alle kanter, men Jerikos murer faller, seieren er vår. 

Vi løfter ildfaklene og blåser i sølvtrompetene mens vi vandrer i tro på veien til himmelen.  Spådommer om død over Maran Ata, sladder og baktalelse og skumle intriger rokker ikke de ekte Maran Ata-sjelers tro på fullkommen seier.  Maran Ata går frem med stormskritt.  Ilden brenner i unge og eldres hjerter.  Sjeler blir frelst over hele landet, og Maran Ata-vitners hjerter er fylt med begeistring, glød og entusiasme.  Dette er ikke hysteri på noen måte, slikt tror jeg ikke på, men en målbevisst plan i vekkelsesarbeidet mot erobring av nytt land.  Vi er i krig, glem ikke det. 

Vi ønsker ikke å se at Maran Ata lider samme skjebne som andre tilstørknede samfunn, som graver seg ned i denne forbannede jords sysler.  Vi vil være et vekkelsesrop, og ikke et dødt og seremonielt samfunn.  Uansett lidelse og kamp vil vi stevne frem mot målet, mens vi arbeider utrettelig, - med lovsang til Gud. 

Jo mere Maran Ata-ropet tar til, jo mere vil Satan og mennesker rase.  Snart vil hele verden få høre sterke rop, rop av Maran Ata – Maran Ata – Maran Ata – Herren kommer!  Radio, televisjon og presse skal være med i dette rop.  Når dette Maran Ata-ropet når sitt høydepunkt i et samstemming rop fra millioner av sjeler som venter Jesus, skal dette rop dra vår elskede Jesus ned på himmelens sky, og der vil han dra alle de som er ferdige med denne verden opp til seg. 

  • Enok ropte: Maran Ata – Herren kommer

  • David ropte: Maran Ata – Se, Herren kommer

  • Johannes på øya Patmos ropte: Maran Ata – Kom Herre – kom snart! 

Tidens siste vekkelse blir – Herren kommer, Maran Ata!  Rop det ut over alt.  Rop til himmelen: Maran Ata, Herren kommer!  Se på verden.  Den drukner i synd, ugudelighet og vold.  Prek uten hensyn.  Pris Herren uten hensyn.  Be for syke og kast ut djevler uten hensyn.  Er du redd for hån, spott og forfølgelse, da har du ikke regnet med omkostningene.  Vil du ha pene og pyntelige møter så alle kan synes om deg, passer du ikke inn i Maran Ata.  Her er jøde for jøde og greker for greker, ikke blanding.  Ingen som halter til begge sider kan ha fremgang i Guds rike.  Men stå fast i troen inntil Jesus kommer.  Ingen kan stoppe dette verk.  Det er startet av Jesus, og skal slutte med Jesus.  Amen! MARAN ATA. 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme