Jeg måtte bare skrive om noe som har gjort et meget sterkt inntrykk på meg.

Faren til Synnøve Karoliussen, Arne Karoliussen, som dessverre ikke er i blant oss lenger, var byggmester på Hotel Dalen den gang Vekkeropet Dalen AS eide hotellet. Han var byggeleder for prosjektet fra høsten 1984 og frem til Aages bortgang, og var en meget dyktig mann – Aage Samuelsens høyre hånd og hjelper.  En snill mann som bare ville alle mennesker godt.

I en periode leide Arne Karoliussen et lagerhus til sine møbler og private ting på Dalen.

En gang i denne tiden (i 1994) mottok han en telefon fra en journalist i Varden avis som kunne opplyse om at lensmannen på Dalen, sammen med Kenneth Samuelsen, Werina Samuelsen og et par ukjente personer, hadde låst seg inn i Arne Karoliussens leide lagerhus for å hente ut påstått “stjålet ...

gods tilhørende pappa"!

Det viste seg her at Vest-Telemark skifterett hadde besluttet, UTEN Å HA INFORMERT ARNE KAROLIUSSEN, “å imøtekomme kravet fra søsknene Kenneth og Werina Samuelsen om husundersøkelse i Arne Karoliussens leide lagerhus på Dalen”.

Snakk om FREKKHET da!!!!

 

De STJAL altså noen av tingene av Arne Karoliussens private eiendeler!!!  Dette her sier jo mye om hva søsknene har vært i stand til å gjøre – uten skrupler. Pluss at de til og med fikk med seg både retten og  lensmannen på Dalen på sin tyveritokt!!

Det de stjal måtte de – så ynkelige og frekke de var – levere tilbake fordi det tilhørte nemlig ikke ”pappa”.  Det var beviselig Arne Karoliussens eiendeler.   

For øvrig kan hele historien om hva som skjedde i hotellprosjektet og tiden etter Aages bortgang leses i bladet Faktuell ARENA.  Det er dokumentert informasjon. 

 

Jane Ihle

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme