Søndag 16. mars 2014 

 

Med ytterligere dokumentasjon, se visning nedenfor, tilbakeviser vi enda flere av Kenneth Samuelsen og Co.s løgner om oss. Her vises det hvordan de systematisk gjennomført – helt tilbake fra 1987 – har brukt presse og media som forum for sin ondskapsfulle løgn- og oppvigleragitasjon mot oss.  Datoene og avisene det vises til er kun de vi er kjent med.  Vi har avisutklipp fra hver eneste daterte avisartikkel m.m. som vi vil legge frem i retten. Det blir – som man kan forstå – altfor mange å legge ut her, og selvfølgelig vil vi heller ikke bruke vår nettside til å spre Kenneth og Co.s løgner.

Det er stor sannsynlighet for at det er flere artikler som er spredt i andre aviser i landet for øvrig, og sladderen går – for det meste blant religiøse, men også blant ikke-religiøse.  Avisene henter jo som kjent stoff fra hverandre, og løgnpropagandaen eskalerer!!  De få gangene vi har gått ut og forsvart oss er merket med gult i listen nedenfor.

Vi besitter også en mengde trusselbrev, e-poster, samt klipp fra nettsider og sosiale medier som med all tydelighet viser at det er Kenneth Samuelsen, og/eller noen av hans søsken, som alltid er den angripende part. 

De har et inderlig ønske om at det skal være en reell ”konflikt” gående mellom dem og oss. Slik er det ikke.  Men de gjør alt de kan for å skape en kunstig konflikt ved å slynge ut i øst og vest at vi ”har stjålet fra dødsboet med hjelp av skifteretten osv., osv.” slik at det tilsynelatende skal være en grunn for dem til å terrorisere oss.  Påstandene er så frekke at vi nesten får bakoversveis.  Og personer som i beste fall er godtroende og naive, og som fremstår som uten å ha et minstemål av refleksjoner, står bak og dytter på og oppmuntrer dem til ”å ta oss”.  Oppegående personer som kommer fra det man kaller ”møblerte hjem” tar kontakt med oss og spør om det forholder seg slik Kenneth, Christer, Werina og Co. sier.  Det er jo normalt og riktig.

Sannheten er at det er Kenneth og co. selv som har stjålet ved hjelp av skifteretten, fordi hovedstevnevitnet og stevnevitnet registrerte alt, også menighetens eiendeler - på ordre fra en vill og hysterisk Kenneth Samuelsen. Og dette skjedde, - tro det eller ei, - FØR Aage ble gravlagt.

Normalt tar det flere uker, kanskje måneder, før en slik registrering finner sted, men fordi Kenneth var så desperat trodde skifteretten på ham at det skulle finnes masse penger liggende gjemt rundt omkring i huset, - hjemmet til Aage, Synnøve og Iwi!! Det fortalte hovedstevnevitne Ivar Haugen oss. 

Flere av de registrerte gjenstandene som vi senere ble tvunget til å utlevere til dem, bestående av musikkutstyr og mye annet, var betalt av vennene i virksomheten selv.  Aage Samuelsen eide ikke noe av det.  Det var da heller ikke oppført som hans eiendeler i selvangivelsen hans.  Aage anså aldri virksomheten og medarbeidernes eiendeler som ”sin private eiendom”, - naturligvis!

Det er mange i virksomheten som kunne stått i retten og bekreftet at venner og medarbeidere selv samlet inn penger til diverse musikkutstyr, men dessverre ble mange så trakassert og truet av Kenneth og hans søsken at de nesten ikke torde snakke med oss, og slett ikke stille opp i retten.  Det var også hensikten til Kenneth og søsknene. Jo mer de klarte å isolere oss jo større spillerom for dem.  

Vi har gjennom årene måttet sende inn flere politianmeldelser mot Kenneth og Werina i særdeleshet, men også mot andre i den familien, som beskriver hvordan flere av venner og medarbeidere i virksomheten, eiendom, biler og annet har blitt skadelidende.  Ved et tilfelle måtte en av oss oppsøke legevakten.  Det er påført oss kostnader til reparasjon av biler, knuste vinduer, ødelagte dører og mye annet som vi har bevis på, og vil legge frem i retten.  I flere av disse tilfellene har noen av dem blitt dømt for voldsutøvelser.

Ingen av oss i Faktuell ARENA er straffedømt, - verken for trusler, vold eller annen styggedom.

ednaI alle år etter at Aage Samuelsen forlot denne verden har Kenneth Samuelsen og hans søsken hengt i kragen på journalister og andre pressefolk for å skaffe seg en arena til å henge ut oss som kjeltringer og det som verre er.  Og pressen har villig stilt opp gang på gang. Helt til den berømte ”Dagblad-floppen”, dvs. artikkelen som stod på trykk 13. mai 2012, hvor Kenneth, sammen med sin søster Werina, rundsnakket journalisten med sine sedvanlige løgner om oss. 

Dagbladet ble senere, etter å ha møtt oss sammen med vår advokat, – og sett vår dokumentasjon, tvunget til å beklage offentlig at de uforbeholdent hadde trodd søsknene og satt løgnene på trykk.  Dette var en kraftig ydmykelse for avisen.  Vi var også i møte med journalisten som skrev artikkelen, og viste ham dokumentasjonen, og han innrømmet at han fikk seg en kraftig lærepenge av denne episoden.

Kenneth Samuelsen og søsteren Werina mottok like etter Dagbladaffæren hvert sitt brev (datert 2. november 2012) fra vår advokat hvor det ble gjort klart at vi vil reagere sterkt dersom de fortsetter trakasseringen. Men dessverre opplever vi til dags dato, 26 år etter at Aage Samuelsen gikk bort, at de nå også benytter internett som arena for å rekruttere meningsfeller og er så frekke at de opererer under falskt navn. – De stjeler Aage Samuelsens identitet og den tillit han hadde blant folk. Han som forlot denne verden for snart 30 år siden skal liksom være deres ”sannhetsvitne” i deres krampeforsøk på å verifisere løgnene de sverter oss med. Det er å misbruke Aage på aller groveste måte. Fy for skam!

Red.

dagbladet 17. september 2012