faktuellARENA1007Under fanen historie kan du fra bladene "Faktuell ARENA" lese utdrag fra den dokumenterte historien omkring det store og sagnomsuste  restaureringarbeidet som Aage Samuelsen og medarbeiderne i Vekkeropet Dalen AS utførte for å redde Hotel Dalen. Den kraftige motstanden og intrigemakeriet fra personer i offentlige stillinger, både fra kommunalt og statlig hold, som Aage Samuelsen og medarbeiderne ble utsatt for savner sidestykke i Norgeshistorien.  Bladene kan bestilles i vår nettbutikk her.

AVSANNING AV ONDE RYKTER I PÅGÅENDE SVERTEKAMPANJE.

Som man også kan se tar vi nå opp mye av hva som skjedde i booppgjøret etter Aage Samuelsen på våre nettsider.  Årsaken til det er at vi er utsatt for en nedrig svertekampanje på nettet og andre steder, som har den bakenforliggende hensikt å ødelegge våre liv og vår troverdighet.  Vi blir beskyldt for å "ha stjålet fra Aage Samuelsens dødsbo".  Vi blir også beskyldt for å begå  "bedrageri og økonomisk svindel".  Det er ikke et snev av sannhet i disse beskyldningene.  

RED.