faktuellARENA1007Under fanen historie kan du fra bladene "Faktuell ARENA" lese utdrag fra den dokumenterte historien omkring det store og sagnomsuste  restaureringarbeidet som Aage Samuelsen og medarbeiderne i Vekkeropet Dalen AS utførte for å redde Hotel Dalen. Den kraftige motstanden og intrigemakeriet fra personer i offentlige stillinger, både fra kommunalt og statlig hold, som Aage Samuelsen og medarbeiderne ble utsatt for savner sidestykke i Norgeshistorien.  Bladene kan bestilles i vår nettbutikk her.

AVSANNING AV ONDE RYKTER I PÅGÅENDE SVERTEKAMPANJE.

Som man også kan se tar vi nå opp mye av hva som skjedde i booppgjøret etter Aage Samuelsen på våre nettsider.  Årsaken til det er at vi er utsatt for en nedrig svertekampanje på nettet og andre steder, som har den bakenforliggende hensikt å ødelegge våre liv og vår troverdighet.  Vi blir beskyldt for å "ha stjålet fra Aage Samuelsens dødsbo".  Vi blir også beskyldt for å begå  "bedrageri og økonomisk svindel".  Det er ikke et snev av sannhet i disse beskyldningene.  

RED. 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme