Artikler

Av Aage Samuelsen

Utdrag fra boken: ”Herrens glade trubadur”

Jeg har aldri vært i tvil om at Maran Ata var en himmelsendt vekkelse.  Bare navnet MARAN ATA er i seg selv en vekkelse.  Jeg tror også at det var en MaranAta-1fortsettelse av det som falske brødre innen pinsebevegelsen fikk skjøvet ut, - brødre som identifiserte seg med kobbersmeden Alexander.

Det Gud gjorde gjennom meg i pinsebevegelsen ble rett og slett hånet og baktalt på det verste.  Gud vedkjente seg – og fremdeles vedkjenner han seg – det som skjedde i pinsebevegelsen, i Maran Ata og utenfor der igjen.  Det var ikke noe mindre enn et sjokk for meg å oppdage hvor gemene, slu og falske i hele sitt opplegg mot meg slike brødre kunne være. 

Overalt hvor vi kom, i by etter by i hele landet, grep vekkelsen om seg på en mektig måte.  Vi så mengder av sjeler bli frelst, dåpsvannet var i bevegelse og tusener ble åndsdøpt, og mange forunderlige helbredelser fant sted midt i møtene.  Det var en ting som brødrene i pinsebevegelsen ikke kunne beskylde meg for: Jeg hadde ingen falsk forkynnelse, - jeg var ærlig og oppriktig. 

Det hendte at forstandere truet medlemmene sine med eksklusjon dersom de gikk på mine møter.  Det hendte også at medlemmer ble kastet ut av menigheten av den grunn. Ungdommer ble til og med sperret inne av sine foresatte fordi de ville gå på mine møter. 

Jeg er ikke redd for å si at det ble øvet en sjeleterror i menighetene fra disse såkalte gudfryktige pastorer, forstandere og eldstebrødre.  Det kan synes nokså merkelig at disse menigheter alltid bad Gud om vekkelse, men ikke fikk det.  Det kommer av at de ville ikke ha det etter den bibelske oppskriften, mens jeg, som ikke lå nesegrus og gråt og bad i alvorlig bønn – som de sier – bad til Gud med sjeler omtrent hver dag.

Jeg glemmer ikke en gang en pastor fra et annet samfunn kom hjem til meg og sa:

- Du synes vel det er rart at jeg kommer hjem til deg når vi ikke har den samme forkynnelse, men Gud talte til meg i dag, og gav meg et budskap: Du skal gå til Aage Samuelsen med dette budskapet for han samler mange flere folk enn deg.

Jeg så på ham og tenkte; har mannen tørna?  - Eller er det så lett for Satan å lure de høye herrer?  Jeg svarte ham:

 - Altså: Jeg har ikke den samme lære som deg, og så har Gud talt til deg om å gå til meg som er helt uenig i den læren du fører, for å overlate budskapet til meg, som etter ditt syn fører en falsk lære?  Du må da vel i all videste verden forstå at du er helt forvirret, og at Gud aldri har gitt deg noe budskap for å gi til meg?  Vær så snill å ta vesken din og gå!

Så skakkjørte kan de såkalte pastorer og forstandere bli.

En annen ting, som også kan være vanskelig å forstå, er at de som i sine egne øyne er mer hellig og gudfryktig enn jeg er, lite eller ingenting får oppleve av vekkelse, sjelden eller aldri ber for sjeler, aldri ser noen gå gjennom til åndsdåp og heller ikke får se syke bli helbredet. For det tror de ikke på.  Men vet du hvor smarte disse er?  De sier:

- Vi utøver ikke evangelistgjerninger, vi er bibellærere.

Det første disse burde gjøre er å lære seg å be for seg selv, at de må bli fri fra en slik dårskap.

Jeg har heller ingen tillit til slike bibellærere, med sin dobbeltmoral.  Jeg sa også til en av dem:

- Jeg tror mer på Knoll og toll, for de kommer da ut hver uke, men du kommer aldri ut!

Tusener på tusener fikk oppleve en gjennomgripende vekkelse, hele familier ble frelste, gatens løsgjengere – både kvinner og menn – ble herlig frelst.  Det er umulig for meg å beskrive alt som skjedde, mens forstandere, pastorer og predikanter febrilsk satte opp ”bommer av jern og dører av kobber”, og kalte vekkelsen for både det ene og det andre. En såkalt ”god søster” i menigheten Tabernaklet i Skien spyttet etter meg på Landsmannstorvet i Skien.  Andre rundt omkring i landet, som var såkalte ”god kristne” knyttet neven mot meg og skjelte meg ut.  De lo av meg og spottet meg, mens de på søndag formiddag – sammen med menigheten – bad om vekkelse, og at Gud måtte stoppe meg.

Som jeg har sagt før, var det mange som kom inn blant oss, men som misforstod hele vekkelsen og bare ventet på en anledning til å albue seg frem.  Det koster å være i frontlinjen for vekkelse.  Ordet vekkelse høres så veldig ut, - tenk om en kunne få oppleve vekkelse!  Guds ord har aldri vært noe annet enn vekkelse, men de fleste vil ha en vekkelse uten anstøt, komplikasjoner og konflikter.  Helt fra pinsefestens dag og til dags dato har vekkelse alltid vært et opprør mot Satans åndehær i himmelrommet.  Det er sjokkerende å oppdage at så mange som kaller seg Guds barn, og til og med ber om vekkelse, i praksis er innbitte motstandere av vekkelsen når den åpenbarer seg.  De forsvarer seg ofte med Guds ord, så som disse: ”Prøv åndene om de er fra Gud”, for derved å gjøre seg til store åndelige forstå-seg-på-ere.  Det som Maran Ata i sin seiersrus, og i sin uerfarenhet, ikke var oppmerksom på, var at fienden arbeidet intenst, og holdt et våkent øye med alt som foregikk. 

Jeg snakket en gang med en jeger som fortalte om en opplevelse han hadde en dag han var på jakt.  Han fikk se en tiur i full spilleglede i parringstiden.  Den spilte sine lokkende toner til en make og var likesom helt sanseløs.  Plutselig så han en mår som sakte nærmet seg byttet og hoppet rett i strupen på fuglen.  Han så måren tvinne seg rundt halsen på tiuren, og fuglen fløy lange strekker mens måren, under flyturen, sugde blodet av den.  Det lå mange ”mårer” og ”røyskatter” på lur mens Maran Ata-vekkelsen spilte sine glade toner.  Det var også dem som fra sin plass på galleriet sa overlegent:

- Dette kan aldri gå bra, - nei takke meg til ”fangekosten” i Filippi fengsel (menighetene).

I dag, når jeg betrakter det hele på litt avstand, ser jeg det som en fordel – i alle fall for min egen person – at det gikk som det gikk.  Dermed kunne Gud vise meg at jeg aldri må stole på et menneske, men kun på Ham som aldri bedrar noen.

Lenge før jeg gikk ut av pinsebevegelsen, kunne jeg skimtvis se utviklingen av restene til vekkelsen i 1906-07.  Det er kun levninger igjen av en slags fortidsvulkan, av historiske murer.  Men jeg har ennu tro på at det samme kan skje i dag, ja, at det endog er i ferd med å skje.  Men som jeg har sagt så mange ganger før, så har jeg ingen tro på det som i dag kaller seg pinsebevegelsen, med sitt intime samarbeid med barnedåpslærerne.  Det må en radikal vekkelse til for å brenne opp all falskhet og hykleri.  Jeg husker da Maran Ata begynte og jeg innførte – som den første predikant i hele Skandinavia – elektrisk gitar og sanger med glade rytmer.  Da ble jeg hengt ut som en syndig dansemusiker osv.   Fra talerstolen for over 25 år siden (denne boken er skrevet og utgitt i 1981, red.anm.) kunne jeg forutsi at om 15-20 år ville det bli helt alminnelig både i kirker og bedehus, - og det er det blitt.

MaranAta-6

Jeg tok kampen opp mot kvakksalverloven, - og seiret!  Jeg fikk ikke lov å avertere i avisene: ”Syke blir helbredet!”  Det var forbudt fra helsedirektør Evang, - og politiet.  I dag er det fritt.  Og vekkelsen vi fremdeles er inne i, vil bli som en Hiroshimabombe i forhold til det som skjedde for 25 år siden.  Gud er nødt til å sende en slik atombombevekkelse.  De kristne i sin nuværende tilstand er ikke i stand til å føre en skikkelig kamp mot Satan og hans velde.  Demonene ler av de kristne.  De ler av pastorer og predikanters moralske opprustningsforkynnelse, for det har ingen hensikt. Jesus kom ikke for å moralisere verden, men for å frelse det som var fortapt.  Dersom de kristne kunne høre skriket fra de fortapte som her gått under på grunn av falsk forkynnelse, ville de falle i avmakt og rope til Gud om tilgivelse.  Det er heller ikke vanskelig å se at vi går en langt farligere tid i møte, ikke som religiøse, men som kristne i full glød for Jesus.

Den kommunistiske ateistdemon vil tilta mer og mer.  Vi går ingen jubeltid i møte, ingen dans på roser, - kun forfølgelse, lidelser og tårer.  Men det er veien som Gud har staket ut for oss, den smale vei som fører til livet.  Aldri har vel oppbruddets time åpenbart seg tydeligere enn i dag, - ved alt det forferdelige som skjer ute i verden.  TV, radio og aviser forteller hver dag om Jesu snarlige gjenkomst, uten at de selv er klar over det.  Det blir et Maran Ata-rop så sterkt, og bare de som elsker Herren vil være med i dette Maran Ata-ropet.  Det blir menighetens siste vekkerop, - ”og den som var rede gikk inn til bryllupet med ham”.

Når det er skjedd, vil tidens største ramaskrik runge over verden gjennom TV, radio og aviser: ”DE HELLIGE ER BORTE!  De som var til anstøt er borte, de som lot seg døpe i vann er borte, de som talte i tunger og høylydt priste Gud er borte.  De som forkynte helbredelse i hans sår er borte, de som danset av all makt for Herrens åsyn er borte.  De som foraktet, hånet og spottet de frelste står igjen på denne forbannede jord.  De som brukte massemedia som et talerør for sine hatske angrep på de frelste står måpende igjen.  Er det virkelig skjedd?  Biskoper, prester, pastorer, forstandere, predikanter, eldstebrødre som hatet den Hellige Ånds gjerninger gjennom disse fattige, naive og troskyldige frelste, blir stående tilbake med dommen over seg for evig, og med den erkjennelsen i sitt hjerte; jeg kunne vært med, men jeg ville ikke.  Jeg var for stolt, for hensynsfull og ettergivende overfor fienden.”

Jeg tror at Gud vil gi meg fred en liten stund for å etablere meg mer og mer, og for at folk skal få erkjenne at dersom ikke Gud hadde vært med meg, hadde jeg stoppet for lenge, lenge siden.

Det ble sagt om Jesus: ”Ingen kan gjøre disse tegn uten at Gud er med ham”  Ingen hadde regnet med meg mer, bare Gud da han sa:  "Aage, du skal atter gå ut i dansen med de glade, og du skal atter se tusener på tusener på tusener lytte til din forkynnelse!"

Den dåpsløse vekkelse vil få ødelagt balansenerven, og Gud vil gi den svimmelhetens ånd, den vil brenne opp som halm.  Og den bibelske forkynnelse, som Jesus selv var opphavsmann til: ”Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånd som gave”, vil komme til sin fulle rett.  Evangeliets skarpe sverd vil rette nådestøtet mot all falsk forkynnelse som har besmittet Guds menighet på jord, og toleransens demon vil miste sitt grep og bli avslørt som en demon fra helvete.  Seierens blodstenkte fane skal heises til topps, mens menigheten samstemmig roper ut:

KOM HERRE JESUS, KOM SNART!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme