Sanger

Tekst og melodi:  Aage Samuelsen.  Sangen er spilt inn på sangkassetten:  På møte med Broder Aage som ble utgitt i 1977.  Siden er også koret sunget inn på flere andre sangkassetter.

Aldri kunne vi bli fri ifra Satans tyranni,
vi i syndens dype dynd var synket ned.
Men som svar på hjertebønn, sendte Gud sin egen sønn.
I sitt blod han renset oss, og gav oss fred.

KOR:

Under jubelsang vi stadig stevner frem,
mot vårt hjem, den nye stad Jerusalem.
Vekkeropet lyder klart:  Jesus kommer meget snart,
vi skal se ham som han er, så underbart.

Jesus dekker nådens bord, taler til oss livets ord.
Det gir legedom og balsam til vår sjel.
Da fra død han gjenoppstod, vei til himlen han opplot.
Nu som før, - han går omkring og gjør alt vel.

Jesus fører sine frem til sitt kjære skjønne hjem.
Der hvor ingen sorg og nød skal være mer.
Når basunen lyde skal, - frelste skarer uten tall,
løftes hjem til ham, hans åsyn da vi ser.

Aage Samuelsen