Sanger

Tekst og melodi:  Aage Samuelsen.  Sangen er spilt inn på sangkassetten:  På møte med Broder Aage som ble utgitt i 1977.  Siden er også koret sunget inn på flere andre sangkassetter.

Aldri kunne vi bli fri ifra Satans tyranni,
vi i syndens dype dynd var synket ned.
Men som svar på hjertebønn, sendte Gud sin egen sønn.
I sitt blod han renset oss, og gav oss fred.

KOR:

Under jubelsang vi stadig stevner frem,
mot vårt hjem, den nye stad Jerusalem.
Vekkeropet lyder klart:  Jesus kommer meget snart,
vi skal se ham som han er, så underbart.

Jesus dekker nådens bord, taler til oss livets ord.
Det gir legedom og balsam til vår sjel.
Da fra død han gjenoppstod, vei til himlen han opplot.
Nu som før, - han går omkring og gjør alt vel.

Jesus fører sine frem til sitt kjære skjønne hjem.
Der hvor ingen sorg og nød skal være mer.
Når basunen lyde skal, - frelste skarer uten tall,
løftes hjem til ham, hans åsyn da vi ser.

Aage Samuelsen

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no