Artikler

aage 4Denne artikkelen skrev Aage Samuelsen allerede i årsskiftet 1980-81, og innholdet i artikkelen er like aktuelt i dag.  Artiklene hans var alltid skrevet under ledelse av den Hellige Ånd, tuftet på Guds eget Ord, fordi Aage Samuelsen var en mann etter Guds hjerte. Vi har flere ganger skrevet om hans unike innsikt i Guds Ord, og det kommer særlig til syne i slike artikler som den vi publiserer nedenfor.

Slik Gud advarte Noah – som også var en rettferdig og ulastelig mann som fant nåde for Guds øyne – mot det som skulle komme over jorden på hans tid, advares menneskene som lever i dag mot det som vil ramme jorden i kommende tid.

ÅRET SOM KOMMER

Av Aage Samuelsen

Fra Vekkeropet nr. 1 – januar 1981

Det er alltid – ved nyttårstider – sterke ønsker om fred på jorden fra alle kanter.  Men det er langt fra disse gode ønsker til virkelige fakta om det som kommer til å møte oss.

Jeg er ikke kjent for å være pessimist, i alle fall ikke når det gjelder åndelige ting, men sett i Bibelens lys er det dessverre meget dystre utsikter for denne jord.  Jeg har heller aldri gitt meg i kast med merkelige spådommer, og heller ikke skremmebilder, men det er et konkret faktum: Det finnes ingen fred for denne verden.

Det er jo så mange momenter som kommer inn i bildet, men en vesentlig årsak er at en verden uten Gud – og fred med Jesus Kristus – har ingen fremtid for seg.  De kan synge julen inn, og fra hver prekestol forkynne: ”Fred på jorden”, men de glemmer hva Gud har sagt: ”Fred på jorden – i dem som har Guds velbehag – over seg!”  Jesus sier i Joh. 14,27: ”Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!”  Les videre på neste side ....

Ingen fredskonferanse mellom Øst og Vest har et fnugg av fred i seg, og ingen betingelser for å lykkes.  Ingen president i USA, verken av Carters eller Reagens politiske legning, kan hjelpe verden til fred.  Sovjet-klanens falske toner om likestilling i hele veden – når imperialismen er borte – har ingen tiltro hos de som kjenner til dette terrorsystemets og voldsmentalitetens høyborg.  De som underlegger seg land etter land, og skaper en dødelig frykt for sine omgivelser med trusler om utslettelse for dem som ikke danser etter deres pipe.

Vi som kjenner til skriftene, vi ser allerede konturene av det som kommer til å skje, der Israels fiendtlige millionhærer sakte, men sikkert, etablerer sine baser for å ta et endelig og avgjørende slag mot Guds eiendomsfolk – Israel.  Det er ingen tvil om at det vil bli et voldsomt oppgjør mellom Øst og Vest i spørsmålet om fred i Midt-Østen. Det vil være dårskap å tro at Russland oppgir en tomme av den jord de har okkupert, i de land de har hærtatt.  Tvert i mot, ved sin list og sluhet vil de mer og mer nærme seg det sentrale punkt i deres planer: Israel.

Joh.Åp. 6, 3-4: ”Og da Lammet åpnet det annet segl, hørte jeg det annet livsvesen si: Kom!  Og det kom ut en annen hest, som var rød, og han som satt på den, blev det gitt å ta freden fra jorden, og at de skulde slakte hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd.”

Hvorfor skal vi kaste blår i øynene på hverandre?  Hilse hverandre med de tomme fraser: ”Godt nytt år!” når Jesus har bedt oss minnes disse ord: ”Våk og be for at I ikke skal falle i fristelse!”

Dersom en hører nyheter i TV og radio og leser forskjellige synspunkter i landets presse, har en veldig lett for å komme inn i den ånd som er så sterkt fremtredende i dag: Antipati og Sympati, og komme bort fra det faktum at opphavet til anti- og sympati – nemlig Satan – er han som er skyld i det som skjer over hele verden i dag.  Og det er han som inngir menneskene hat imot hverandre, og får dem bort fra det eneste nødvendige for menneskene i dag: Å søke Ham, som for lengst skulle hatt fredsprisen, - fredsfyrsten Jesus Kristus.

Den frykt som nu hviler over alle verdens statsmenn, for det ragnarok som vil komme over jorden, burde tvinge dem i kne i bønn til Gud, med rop om: ”Herre frels oss!”  Verdens statsmenn vet at det vil komme, men de holder opplysninger tilbake i redsel for panikk, og videre, følgene av disse opplysninger. 

Kristenfolket sover, lik Jonas på bunnen av båten, som seiler på det opprørte hav.  Bare en verdensvekkelse kan til en tid hindre det som må komme.  En vekkelse hvor millioner på millioner kan frelses før katastrofen rammer jorden.

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no