Tirsdag 27. november 2012

I de to nedenstående artiklene får man et lite innblikk i hva Den norske kirke tufter sin lære på.  Når man også kjenner til at mellom 70 og 80 % av den norske befolkning tilhører kirken, enten det er på frivillig eller påtvunget basis, så er det kanskje ikke så underlig at antisemittismen florerer her i landet. 

HENTET FRA DET TYSKE MAGASINET: NACHRICHETEN OUS ISRAEL

Publisert i Vekkeropet nr. 4. april 1983. 

martin lutherMartin Luther var en jødehater som på den mest hjerteskjærende måte og med groveste skjensel gikk imot jødene.  Allerede i 1532 bestemte han at den neste jøde som ville la seg døpe skulle føres opp på bryggen ved elven Elb, bundet, med en stein om halsen og støtes ut i vannet.

I boken Luther skrev i 1542: ”Jødene og deres løgn”, forlangte han av de kristne, at de skulle brenne opp jødenes synagoger, ødelegge deres hus og hellige bøker, - og forby dem å be sine bønner til Gud.  Han oppildnet de styrende myndigheter til å landsforvise jødene og oppfordret til å rane og overfalle dem.

Fire dager før sin død i 1546 i Eisleben, holdt han en fanatisk tale mot jødene, og forlangte deres totale utryddelse.  Noen av de unge ledende protestanter var rystet over Luthers jødehets.  Den sveitsiske reformator Heinrich Bullinger skrev om dette: ”Man har ved å lese Luthers nye predikener det inntrykk at dette er skrevet av en svinegjeter og ikke av en sjelehyrde.” 

Luther ringeaktet på det sterkeste de protester daværende protestanter kom med, og forgiftet den protestantiske verden med sin jødefiendtlighet.  Adolf Hitler brukte dette som underlag og kilde for sin ferd mot jødene.

Så lenge Luther alene befattet seg med Guds ord, så man klart hva som begynte i ånd, men fullendte i kjød: De kirkepolitiske intriger.  Han var et barn av sin tid, en benådet og skriftlærd bibeloversetter som forgrep seg på Guds ord.

UTDRAG FRA DR. MARTINIUS LUTHERS BOK: ”JØDENE OG DERES LØGN”:

”Hva skal vi kristne gjøre med dette ryggesløse, forbannede jødiske folk?  Jeg vil gi dere mitt nøyaktige råd: For det første: At man setter fyr på deres synagoger og skoler.  For det annet: At man likeledes river ned og ødelegger husene deres, for de bedriver det samme der som det de holder på med på sine skoler.  For det tredje: At man tar fra dem alle bønnebøkene og Talmudbøkene hvor man blir lært opp i avgudsdyrkelse, løgner, forbannelser og bespottelser. For det fjerde: At man forbyr deres rabbinere å undervise, og at man opphever deres frie leide og rettigheter, og at man tar fra dem alt de har i kontante penger og kostbarheter i gull og sølv.  Og det som er brennbart bør overlesses og dekkes til med jord slik at ikke noe menneske noen gang kan se restene av det.

Og slik skal man gjøre for å ære Vår Herre og kristendommen.  Nei, den fordømte far til slike bespottede jøder, - du helvetes djevel, - hvorfor skulle jeg spise med slike fordømte jødekjefter eller drikke eller tale med dem? Da kunne jeg like gjerne spise og drikke av skål og kanne med djevelen og gjøre meg delaktig i all djevelskap som bor i jødene, - og derved forspille Kristi dyrebare blod. Det forbyde Gud!  Når de blant oss kristne skal straffe tyver, røvere, mordere og andre lastefulle, - hvorfor skal de djevelske jøder gå fri?

Er det ikke narraktig, bespottende og unødige bud at Gud fordrer slik utrenskning? Kunne han ikke finne noen annen skapning, - så narraktige vesener for våre øyne – som neppe kunne være mer narraktige – måtte de ikke bli styrtet i helvetes avgrunn at de således skulle bli løst fra sin elendighet og pånytt bli brakt til Jerusalem.  For Guds vrede er så stor over dem at de gjennom mild barmhjertighet bare blir ondere og ondere, men gjennom strenghet blir de heller ikke gode.  DERFOR, VEKK MED DEM FOR ALLTID.”

Dr. Martinius Luther

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme