hotel dalen_1

11. august 2012

Som sedvanlig begir Tulla Samuelsen seg ut på ting hun ikke har det fnugg greie på, og som sedvanlig kommer hun med toskete og usanne kommentarer om historiske hendelser og annet som gjelder Aage Samuelsens virke og bevegelsen Vekkeropet.  Hun kjenner virkelig ikke til denne historien.  Hun kunne – om hun hadde villet – fått den samme kjennskap til dette som vi, men det var ALDRI i hennes interesse å delta på noe som helst måte.  Tvert imot! 

Fredag den 20. juli 2012 trykket Telemarksavisen (TA) en liten notis om Aage Samuelsen og Hotel Dalen under rubrikken ”TA for 25 år siden”.  TA forteller der at Aage ikke klarte å skaffe den bankgaranti banken krevde for budet han inngav ved tvangsauksjonen.  Ut fra denne notisen har Tulla kommet med følgende forvrengning på sin såkalte Aage-Facebook-profil: Leste i T.A. i dag at det var 25 år siden konkursen, så måtte bare hedre han litt;-)”  

Sååå mye ”vet” altså hun!!!

Realiteten er at verken Vekkeropet Dalen A/S, Vekkeropet Maran Ata eller Aage ble noen gang slått konkurs!  Heller ikke har TA nevnt ordet konkurs med ett ord i artikkelen.  I 2009 var TV2 på besøk på Hotel Dalen med sitt program ”Jenter på hjul”.  Under intervjuet, som den ene av jentene hadde med daværende hotelldirektør Christin Normann, kom direktøren med følgende utsagn om Aage Samuelsen: ”Dessverre gikk han konkurs fire ganger …” osv.  Vi reagerte sporenstreks og kontaktet både eier Thor Halvorsen, hotelldirektøren og TV2 for å fortelle at dette var utsagn av fri fantasi i hotelldirektørens hode, og at de snarest mulig måtte rette det opp igjen.  Men verken eieren av hotellet eller hotelldirektøren ville ta løgnen tilbake. TV2 derimot opptrådte høflig og profesjonelt. De fjernet straks hele sekvensen fra programmet, satte inn et dementi i forbindelse med neste program i serien, og beklaget hendelsen da vi kunne legge frem bevis fra Brønnøysundregistrene om at det aldri hadde vært noen konkurs i selskapet.

Vi ser det slik at for den type mennesker, - som alltid vil dra Aage ned på det lave nivået de selv befinner seg, - har slik lettvint omgang med sannheten den hensikt å skjule deres egen manglende moral og ærlighet.  De vil alltid gjøre hva de kan for å dumme ut Aage, - som om han ikke visste hva han holdt på med. Men han var ikke slik! Aage hadde en mye høyere moralsk standard, - både på det menneskelige og det åndelige plan, - uten at han gikk rundt og var moralpredikant eller blærete av den grunn. Han var en høyst oppegående og klartenkt person selv om han med sin vidd og humor var ”unorsk” i sin væremåte.

Vi skal også minne om at den nevnte tvangsauksjonen var det den gang Tokke-Vinje Sparebank og Tokke kommune som i skjønn forening fikk gjennomført uten at Vekkeropet Dalen A/S var begjært konkurs. Det førte til at vi (Vekkeropet Dalen A/S) mistet hotellet. Dette råtne spillet har vi i detaljer, og med overveldende dokumentasjon, fortalt i vårt utgitte magasin ”Faktuell ARENA”. (24 nr.)hotel-dalen 2

Vi blir ikke bare frustrert, men også sinte når vi ser hvordan Tulla gang på gang gir seg ut for å vite ting om Aage, oss og bevegelsen som sådan, og at hun uten samvittighet spiller på den troverdighet Aage hadde hos de mange.  Som før sagt benytter hun seg av sin posisjon som hans datter, men hun vet absolutt ingenting om Vekkeropets historie.  Hun har sikkert barndomsminner frem til hun flyttet hjemmefra som meget ung tenåring, og de må hun gjerne spre overalt om hun synes det er så gjevt, men hun må ”ligge unna” alt som har med virksomheten å gjøre!  Der var det vi, som sammen med Aage – i storm og stille – stod last og brast.  Og det er vi som vet hva som skjedde i virksomheten de siste 20-25 år før han døde, og også det meste hva privatlivet angikk i den perioden.  I tillegg vet Synnøve svært meget om hva som førte til skilsmissen mellom Aage og hans ekskone Elisabeth, fordi Aage ofte i de første årene snakket med henne om disse tingene.

For øvrig, med hensyn til artikkelen som stod i Dagbladets 13. mai 2012, der avisen med stort forsideoppslag og over to sider inne i avisen spredte Kenneth Samuelsen og Werina Olsens grove løgner om oss, vil vi si at vi pr. i dag jobber med saken i flere instanser, men det har vært ferietid og derfor oppstår naturligvis forsinkelser. Vi håper på fortgang nå fremover og vil selvfølgelig komme tilbake til saken når vi har nytt å bringe.  

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no