Møte fra Tabernaklet i Skien, - fra tiden FØR Aage Samuelsen gikk ut av Pinsebevegelsen.

Denne forkynnelsen var det lederne i Pinsebevegelsen IKKE ville ha.


Møte i Skien 1955

Kom tilbake du frafalne, Skien 1955.  Del 1

Kom tilbake du frafalne, Skien 1955.  Del 2

Fra et teltmøte på 1960-tallet:

Teltmøte og sanger fra 1960-tallet.  Del 1

Teltmøte og sanger fra 1960-tallet.  Del 2