Møte fra Tabernaklet i Skien, - fra tiden FØR Aage Samuelsen gikk ut av Pinsebevegelsen.

Denne forkynnelsen var det lederne i Pinsebevegelsen IKKE ville ha.


Møte i Skien 1955

Kom tilbake du frafalne, Skien 1955.  Del 1

Kom tilbake du frafalne, Skien 1955.  Del 2

Møteopptak fra Betel i Trondheim 1955

 

Fra et teltmøte på 1960-tallet:

Teltmøte og sanger fra 1960-tallet.  Del 1

Teltmøte og sanger fra 1960-tallet.  Del 2

Dette er fra et møte avholdt i Ørebro i Sverige i 1960,  Møtet er i to deler nedenfor.

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme