Møte fra Tabernaklet i Skien, - fra tiden FØR Aage Samuelsen gikk ut av Pinsebevegelsen.

Denne forkynnelsen var det lederne i Pinsebevegelsen IKKE ville ha.


Møte i Skien 1955

Kom tilbake du frafalne, Skien 1955.  Del 1

Kom tilbake du frafalne, Skien 1955.  Del 2

Møteopptak fra Betel i Trondheim 1955

 

Fra et teltmøte på 1960-tallet:

Teltmøte og sanger fra 1960-tallet.  Del 1

Teltmøte og sanger fra 1960-tallet.  Del 2

Dette er fra et møte avholdt i Ørebro i Sverige i 1960,  Møtet er i to deler nedenfor.