Møte fra Turnhallen i Oslo, 23. februar 1986
 
Det åndelige og det naturlige menneske. Del 1
 
Det åndelige og det naturlige menneske. Del 2
Det åndelige og det naturlige menneske. Del 3
 
Det åndelige og det naturlige menneske. Del 4
 
Møteopptak fra Turnhallen, Oslo 6. april 1986
 
Mer enn Salomos visdom. Del 1
Mer enn Salomos visdom. Del 2
 
Mer enn Salomos visdom. Del 3
Mer enn Salomos visdom. Del 4

 

Møte fra Stevneplassen i Skien, 5. april 1987

Falske hyklermøter eller kraftens evangelium? Del 1
 
Falske hyklermøter eller kraftens evangelium? Del 2
 
Møte fra Turnhallen i Oslo, 28. mai 1987:
 
Den prøvede tro. Del 1
Den prøvede tro. Del 2

 

Møte på Hotel Dalen, Dalen i Telemark, 7. juni 1987: 

Restaurer meg som i fordums dager. Del 1
Restaurer meg som i fordums dager. Del 2
 
 

Møte på Hotel Dalen, Dalen i Telemark, 15. august 1987

 
Guds Ord opplyser og gjør den enfoldige vis.  Del 1
Guds Ord opplyser og gjør den enfoldige vis.  Del 2

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme