Taler

TALE AV AAGE SAMUELSEN

Fra et møte i Festiviteten i Skien 17. oktober 1965

Esekiel 9,4.

Vi leser her om en som gikk rundt og stemplet, og stempelet satte han i deres panne. Det har noe med sinnet å gjøre. Det står i Rom. 12,2: "... bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn ...". Forvandlingen av sinnet. Hvordan skal det skje? Jo, de som har Satans stempel, det falne menneskes stempel, - det er 6 6 6, ufullkommenhetens tall. Det betyr tanke. Det falne menneske tenker. Og vet du hvorfor det tenker? Jo, fordi det ikke tror.

Men det fullkomne menneske har fått forvandlet sinnet fra å tenke til å tro! Så det er et hakk høyere, - nemlig 7 7 7, som betyr fullkommenhet. Det som i Guds rike er fullkomment er troen. Det er troen som drar frelsen til seg. Det er troen som drar løftene til seg etter hvert som du trenger det. I et kjøkken er det mange kar, noen til ære og noen til vanære. Vi har f.eks. en bøtte, den har vi som regel ikke edle saker i, men du må ha den likevel. Den bruker du når du skal vaske gulv e.l. Men så finnes der andre kar som er til ære, slike som du har edle saker i. Troen tar ut bare de edle saker, og de finnes i Guds rike. Den drar aldri noe fra vantroen. Den drar bare det som hører Guds rike til. Den tenker seg ikke inn i Guds rike, den tror seg inn i Guds rike.


I dag setter Satan stempel på folket, så når troen forkynnes i møtene åpenbares det hva de har i sitt sinn. Reaksjonen kommer øyeblikkelig ved at de tenker. De er et hakk under, og de sier: "Hva er det han mener?" Når mannaen falt i ørkenen, så uttrykte de uvitende sin tanke, for tanken er uvitende om det som hører Guds rike til. Derfor er det at vi ved forkynnelsen stormer løs og skyter på disse tankebygninger. Og det beste er at vi ikke tar etasje for etasje, men begynner fra bunnen av, så ramler det ned alt sammen.
Så sa de i ørkenen: "Hva er dette?" De visste ikke hva det var fordi de hadde sovet når mannaen falt. Og derfor døde de i ørkenen, - fordi de tenkte! Men de som er våkne vet hva det er, og de sier: "Dette er det!" Er det ikke flott? Jesus sa: "Den som tror skal leve om han enn dør."

Hvis jeg skal ha noe fra Bibelen, så studerer jeg ikke, - det gjør tanken. Det er altfor mange studenter. Disse studerer seg nesten i hjel, og når de kommer på trosmøter, så kommer tallet klart til syne på deres panner: Tallet 6 6 6. Så blir det kollisjon mellom 7 og 6. Men det vises også klart på deres panner som har tro, 7 7 7. De som tenker vil gjerne ha bort det tallet, men det er festet i deres sinn. Vet du hva navnet Jesus er? Ja, er det ikke Jesus da? Nei, det er 7. Tallet 7 betyr Jesus. Nei, dette skjønner jeg ingenting av, sier du. Jeg kunne tydelig se tallet 6 på pannen din. Men dersom du tror, skal du se Guds herlighet! Amen! Halleluja.

Dette lærer vi altså på skolen, ikke folkeskolen, ikke latinskolen, men i Åndens skole.

Hvis du er en av dem som tenker, så kan du aldri tenke deg inn i Guds rike. Alle de som tenker står utenfor, men alle de som tror er innenfor. De som tenker kan aldri komme inn til dem som tror. Og hvis vi som tror skal ut til dem som tenker, så må vi forlate troens område og gå inn på tankens område. Men vi tenker oss ikke frelst, vi tror oss frelst. AMEN.

Vi tenker ikke at det har betydning med dåpen, vi tror det. Det er 7-tallets frelse, og så er det 7-tallets dåp. Ikke 6-tallets dåp, den har de i kirken. Den er for liten, den strekker ikke til. Så er det ikke 6-tallets ånd, den er det nok av i verden, - men det er 7-tallets ånd. Den Hellige Ånd, som taler det fullkomne språk. Så er det ikke 6-tallets helbredelse, den kan du få hos doktoren. Men vi har 7-tallets helbredelse. Fullkomment! Den etterlater seg ikke et arr engang.
Det som hindret David fra å komme til troen var den kongen som var et hode høyere enn alt folket, nemlig Saul. Men den dagen som Saul mistet hodet, da kom David på tronen. Og den dagen som "gamle Adam", han som er et hode høyere enn alt folket og gjerne vil figurere, mister hodet, da kommer den salvede av Davids rotskudd og ætt på tronen. Han som sier: "Se, jeg gjør alle ting nye." Og da blir det ikke tankemøter, men trosmøter. Da griper vi tak i løftene.

Herren går omkring i dag og stempler sine. Legg merke til hva jeg sier her i dag: Det er likeså sikkert som jeg står her i dag, og mitt navn er Aage Samuelsen, at dette tegn som jeg har talt om her - tallet 7 7 7 - det skal ikke bli et tanketall, men det skal komme klart til syne på deres panner med blodskrift. 7 7 7, fullkommenhetens tall. Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og likeså sikkert som jeg heter Aage Samuelsen skal Jesu sårmerker komme til syne på de legemer som tilhører Kristus. Vet du hva som vil komme til å skje da? Menighetens sårmerkede hender skal legges på de syke. Og sykdomsdemonene må vike for menighetens gjennomborede hender. Halleluja!

Vi skal nagles fast til spott og spe for hele verden. Vi skal henge der, - men ikke bare henge der, - vi skal leve der. For selv om vi dør, så skal vi leve, for vi lever det livet som er i ham. Halleluja. Og ikke én skal trenge til å søke lege, for det er legedom i hans vunder og sår. Dette er ikke tankespråk, så langt ifra, men det er troens forløsning. Det er fullkommenhetens evangelium. Det er ikke tankeevangeliet, det er ikke noe eksperiment, men det er det salvede budskap som er gjennomvætet av oljen fra pinsefestens dag, den dag da Herren helte olje over evangeliet. Halleluja. Og han helte olje over de som skulle forkynne oljens evangelium. Å, vidunderlige Jesus!

Vi trenger ikke noe annet enn troens evangelium. Ikke vil vi ha noe annet heller. La de andre ha sine tankeeksperimenter, vi vil ha ham som er troens opphavsmann og fullender. Han som selv er 7-tallet. Derfor kan du legge merke til kong Salomo, datidens viseste konge, da han skulle legge trappen opp til templet kunne han legge bare 6 trinn. Legg merke til det. Hvorfor? Det 7de var ikke kommet. Men når det 7de ble lagt, - og det ble lagt på Golgata, - Halleluja, - da kunne hver og en som hadde tro løfte sitt ben opp til det 7de trappetrinn og gå like inn i helligdommen, og finne en evig forløsning i HAM som fant evig forløsning for oss.
Derfor har vi frimodighet i Jesu blod til å gå like inn i helligdommen. Å, Halleluja, han har lagt trappetrinnet ferdig, det var HAN! Så står det at det på de 6 trappetrinn var det 6 løver på hver side, men når det 7de trappetrinnet ble lagt på plass, da ble den 13de løve plassert der. Og det var løven av Juda. Davids rotskudd og ætt. Halleluja! Å, jeg kjenner den Hellige Ånds inspirasjon. Halleluja!

Det er mannen i linklærne som går omkring og stempler sine barn. Han stempler dem med fullkommenhetens tall. Det er Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Det er det fulle evangelium. Glory, Halleluja! Vi skal ikke tenke oss inn i Himmelen, men vi skal tro oss inni Himmelen. Herren har satt sitt stempel på deres panne som tror, og det er fullkommenhetens tall. Halleluja!

Du skal få se ting som du aldri har sett før. Han skal vite å plassere sin herlighet i Guds barns hjerter, og han skal vite å salve dem fra hodet til bena. Så det som står i Salme 133 skal gå i oppfyllelse: "Se hvor godt og liflig det er at brødre bor sammen, det er som den gode olje som flyter ned på Arons skjegg, på sømmen av hans kledebon." For hele yppersteprestens kledning var salvet med den hellige olje. Og den nye ypperstepresten uttalte: "Se, Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg for å forkynne evangeliet for de fattige, for å åpne blindes øyne, for å sette fanger og plagede i frihet, for å forkynne et jubelår ifra Herren." I dag, i dag, er dette gått i oppfyllelse. Det er fullkommenhetens evangelium, det salvede budskap ifra ham som har salvet oss. Halleluja, AMEN!
Dette griper hjertene. Det er ikke noe annet som løser folket enn det fullkomne evangelium. Men det er noen som prøver å blande sine egne tanker inn i dette her, og forsøker med tankeeksperimenter. Men han forlot ikke Himmelens herlighet fordi han tenkte han skulle redde verden. Nei, han visste at han selv var løsepengen for hele menneskeslekten. Derfor forlot han himmelens herlighet og tok en tjeners skikkelse på seg, og da han i sin ferd ble funnet som menneske så fornedret han seg selv og ble lydig inntil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, så at i Jesu navn, i Jesu navn, fullkommenhetens navn, skal hvert kne bøye seg, både de som er i Himmelen og de som er på jorden, og de som er i helvete, hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Guds Faders ære.

Tror du dette så si: AMEN! AMEN! Kjenner du kraften er her? Kraften er her. Kan du kjenne du har fått stempelet på din panne? Å, Halleluja! Det er mannen med linklærne som går omkring og stempler sine barn. Halleluja! Amen!

 

 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme