Av Synnøve M. Karoliussen

12. januar 2011

At Aage hadde et alkoholproblem slik Per Flåtha skriver i Dagbladet er løgn! At han hadde hatt et alkoholproblem: Ja! Det er sant, og det snakket han om selv mange ganger i full offentlighet. Og han gav den Gud som frelste ham også æren for å ha løst ham fra alkoholdjevelen; som han kalte en av de aller farligste og verste demoner man kunne bli angrepet av.

At Aage, i Werina Samuelsens barndom, skulle ha laget et "alkoholisert hjem" er også løgn! Det var ikke Aage som skapte det alkoholiserte hjemmet, i den grad det måtte være det. Omsorgssvikten var det heller ikke Aage som stod for. At Werina er fortvilet er slett ikke vanskelig å forstå. Den tiden hun var liten (1960-tallet) var under den tiden media opererte som aller verst, - med hån, trakasseringer, forvrengninger av sannheten og direkte løgnaktig oppspinn mot og om Aage. Var det ikke løgnpropaganda daglig i avisene så var det i hvert fall minst hver uke. Så media må ikke engang prøve på å fraskrive seg størstedelen av ansvaret for Werinas vonde barndom. 

I den grusomme fremstilling, - som media kjørte for fullt på med, - av predikanten Aage Samuelsen og privatpersonen Aage Samuelsen var Dagbladet og Telemark Arbeiderblad i front. Begge avisene har sammen med øvrig media tradisjon så langt tilbake som 1950-tallet med å forfølge Aage Samuelsen. Selvfølgelig kjente/kjenner media til den makt de satt/sitter med. De benyttet, og fortsatt benytter seg uhemmet av den - uten en millimeter dårlig samvittighet.

I denne siste saken - ang. Werina Samuelsen - bruker Dagbladet v/journalist Per Flåthe henne på en måte som han helt sikkert må forstå hun ikke aner konsekvensene av. Han holder henne foran seg som et skjold og gjemmer seg bak henne i den hensikt å komme Aage innpå livet, - og atter en gang gi ham dype dolkehugg.

At slikt i alle år har gjort livet nesten ulevelig for Aage og familien har selvfølgelig vært en målrettet hensikt fra medias side. Aage hadde både store og små barn for 60-40 år siden, og han hadde også annen nær familie så som mor og far, samt brødre og søstre som hadde sine familier hvor det også var barn. Han hadde medarbeidere i virksomheten, og utallige trosfeller, både familier og enslige personer. Alle disse nevnte fikk i meget høy grad oppleve de sterke ringvirkningene av medias hatefulle (uten årsak) propaganda og oppvigleri mot Aage Samuelsen. Aage var en lovlydig mann. Det eneste "gale" han gjorde var å formidle sannheten om Jesus Kristus, - og det fikk hele helvete til å reise seg i raseri og ha sitt utløp i media. Det var dessverre ikke bare Werina og hennes søsken som hadde en vond barndom på grunn av den hjernevask samfunnet ble utsatt for gjennom radio, aviser og blader, det fikk også andre som er født og oppvokst milevis fra Skien i høy grad føle på både kropp og sjel. Man ble trakassert på gaten, i butikker, på skolen osv. fordi man hadde tatt imot den samme tro, holdt av Aage Samuelsen som et Guds vitne, og ikke var redd for å hevde det. Når Aage opplevde at hans barn spesielt ble trakassert på det verste, uansett hvor de ferdes, forsterket det sjelekvalene han, lik enhver normal forelder, måtte føle. Man kan ikke tro annet enn at det også var en del av medias strategi, - spesielt fra Telemark Arbeiderblad og Dagbladets side som Aage selv sa.

Den perversitet journalisten Per Flåthe og Dagbladet legger for dagen er så kvalmende og motbydelig som den kan være; ikke engang en mann som har vært død i 23 år, og som ikke har gjort det han blir beskyldt for, får være i fred for deres hesligheter. Heller ikke har han mulighet til selv å kunne forsvare seg. De grovt krenker hans minne som etter norsk lov ikke er tillatt.

At Per Flåthe vinkler saken som han gjør er forståelig når man leser svaret jeg fikk på en e-post jeg sendte ham. Der "forkynner" han rett ut sitt hat mot Aage. I tillegg viser han en frekkhet og arroganse som er direkte frastøtende.

Den som vil kan gjøre litt research på saken media versus Aage Samuelsen. Medias rolle skulle virkelig blitt belyst, og avsløring av deres anti-Aage-kampanjer som strakk seg over mer enn 40 år burde være førstesideoppslagene i dagens aviser. Den råttenskap som befinner seg under deres glatte overflate stinker. Jeg håper at de fleste klarer å se bakenfor falskhetens kappe som Dagbladet bærer og forstå at det ikke er Werina Samuelsen Dagbladet ønsker å " hjelpe ", men hun blir misbrukt når de atter en gang vil myrde Aage Samuelsen og tjene penger på det. Like skruppelløst som alltid før. 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme