Artikler

Aage Samuelsen

Vekkeropet nr. 5, mai 1983

vekkeropet_5_83Under Det Liberale Folkeparti's landsmøte søndag 10.04.83 uttalte Halvdan Heggtun: "Det vi trenger i dag er en verdensregjering."
Alt ligger til rette for Anti-Krists inntreden i verden som den demoniske og sataniske falske Messias hvis terrorregime verden aldri har sett maken til. Stalin og Hitler blir som smågutter å regne i forhold til hans regime.

Det er ingen tilfeldighet at det ene land etter det andre er i opprør; at den økonomiske krise blir verre og verre, at arbeidsløsheten helt tar overhånd og at moralen er i fullstendig oppløsning. Det er den antikristelige ånd som legger opp til dette kaoset, for at verden skal rope etter en fører som kan lede dem ut av hele virvaret.

Verden forstår ikke at det Gud har talt gjennom sine profeter i årtusener nu er i ferd med å gå i oppfyllelse.  Les mer på neste side ...


Det er heller ingen tilfeldighet at datamaskinen, gufset fra helvete, er i ferd med å umyndiggjøre og ta i fra oss vår selvbestemmelsesrett. Her er litt av hva dataalderen vil føre mennesket til:

Bedrifter, næringsliv og enkeltpersoner blir snart totalt avhengig av denne maskinen. Små barn blir lært opp ved hjelp av datamaskiner - lærerne er bare til stede for å veilede dem. Hjernen i denne maskinen blir mer og mer utviklet slik at våre daglige gjøremål i arbeid og fritid snart blir overflødige. All slags virksomhet blir totalt avhengig av denne for å holde konkurranseevnen oppe og for å følge med i utviklingen. Datamaskinen overtar kontrollen slik at det blir den som styrer mennesket og ikke mennesket som styrer maskinen. Man blir kun et nummer og ikke lenger en person. Datamaskiner vil til slutt kunne fortelle alt hva du foretar deg og spy ut opplysninger til de som opererer maskinen. Men de datamaskinene vi nu har vil være fullstendig avleggs om noen ganske få år.

Dyrets merke har allerede inntatt Fellesmarkedet og finnes nu på nær sagt alle fellesmarkedsvarer. Vi gjengir her bilde av Anti-Krists merke:dyrets_merke
Det er tre streker som er lengre enn de andre: Den til venstre, den i midten og den til høyre. Legg nøye merke til disse tre strekene som betyr det 666de system. Anti-Krist vil innføre et nytt betalingssystem som hver person, både liten og stor, høy og lav - uansett - enten må ha i sin hånd eller på sin panne som et tegn på fullstendig underdanighet. Hvert eneste barn som blir født vil få dette stempel på seg.
 
Dette vil fjerne nutidens pengesystem og alle økonomiske kriser under Satans sønn regjeringstid. At Anti-Krist er Satans sønn, på samme måte som Jesus Kristus var Guds sønn iført menneskets skikkelse, forteller Guds Ord oss i 2. Tess. 2. 3-10:
"LA INGEN DÅRE EDER PÅ NOGEN MÅTE! FOR FØRST MÅ FRAFALLET KOMME, OG SYNDENS MENNESKE ÅPENBARES, FORTAPELSENS SØNN, HAN SOM STÅR IMOT OGOPHØIER SIG OVER ALT SOM KALLES GUD ELLER HELLIGDOM, SÅ HAN SETTER SIG I GUDS TEMPEL OG GIR SIG SELV UT FOR Å VÆRE GUD. MINNES I IKKE AT JEG SA EDER DETTE DA JEG ENNU VAR HOS EDER?
OG NU VET I HVAD SOM HOLDER IGJEN, SÅ HAN FØRST SKAL ÅPENBARES I SIN TID. FOR LOVLØSHETENS HEMMELIGHET ER ALT VIRKSOM, BARE AT DEN SOM NU HOLDER IGJEN, RYDDES AV VEIEN; OG DA SKAL DEN LOVLØSE ÅPENBARES, HAN SOM DEN HERRE JESUS SKAL FORTÆRE MED SIN MUNNS ÅNDE OG GJØRE TIL INTET VED ÅPENBARELSEN AV SITT KOMME. OG HANS KOMME SKJER, EFTER SATANS KRAFTIGE VIRKSOMHET, MED ALL LØGNENS MAKT OG TEGN OG UNDER, OG MED ALL URETTFERDIGHETENS FORFØRELSE FOR DEM SOM GÅR FORTAPT, FORDI DE IKKE TOK IMOT KJÆRLIGHET TIL SANNHETEN, SÅ DE KUNNE BLI FRELST."
 
Her ser vi klart og tydelig billedet av fortapelsens og avgrunnens sønn. Jeg skal ikke her drive med gjetninger om hvem han er og hvor han kommer fra, og når han kommer. Det er dessverre så mange som har drevet med utregninger, gjetninger og falske spådommer som har vist seg å være fullstendig feil. Det er bare å konstatere faktum at veien for Anti-Krists inntreden i verden ryddes mer og mer. Men han kan ikke tre inn i verden før det som ligger midt i veien, nemlig Kristi brud, ryddes bort og løftes hjem til de evige boliger. Derfor ser vi også hvor nære vi er Jesu gjenkomst. Vi ser hvordan alt går i oppløsning og saltet mister sin kraft. Det er intet blivende sted her nede for de levende kristne. Vi kjenner hatet og gufset og kulden mot det levende Kristus-budskapet velter over jorden.
Vi stemmer i med Johannes: "KOM HERRE JESUS! KOM SNART!"

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no