Artikkelindeks

 
PINSEBEVEGELSEN, MARAN ATA OG SLAKTOFFERET
AAGE SAMUELSEN
 
I 1967 skrev broder Aage boken:Pinsebevegelsen, Maran Ata og slaktofferet Aage Samuelsen.Innholdet i boken kom som en naturlig og nødvendig oppklaring etter en særdeles turbulent tid, hvor Aage hadde gått ut av både Pinsebevegelsen og Maran Ata. Årsaken til det var at sjalu og hatefulle såkalte brødre (som på grunn av sin avindsyke) følte trang til å tvinge Aage til å «modifisere» og lempe på sin uskrømtede og seiersrike måte å forkynne evangeliet på. Men der trådte Aage ALDRI tilbake! Til sin død holdt han fast ved den unike åpenbaring han hadde fått i Guds ord og den kraft og visdom som Gud hadde gitt ham til å forkynne evangeliet uavkortet for enhver.

mote1

Aage Samuelsen på talerstolen på et møte i Sverige, antakelig på slutten av 1950-årene.

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme