neste-krig-740

I lys av hva som skjer i verden i dag, og da spesielt i Midt-Østen vil vi sette inn en artikkel som Aage Samuelsen skrev 28. juli 1987. Artikkelen har stått i både Vekkeropet og Varden, men når vi leser innholdet kunne det like gjerne ha vært skrevet i dag. Det var den gang - og er i dag - en kraftig vekker om hvilken tid vi lever i og hvor nære vi er Jesu gjenkomst.

Fotomontasjen er gjengitt med tillatelse fra http://www.miff.no

FØRSTE OG ANNEN VERDENSKRIG - FORSPILLET TIL DEN TREDJE!

For omkring tre år siden (1984 - red.anm.) hadde jeg en artikkel i Varden ang. Persiabukten og det som skjer i Gulfen akkurat nu. Det var vel kanskje ikke så mange som la merke til det, men det er interessant å se at det Bibelen har forutsagt om utviklingen, går mot en endelighet som vil avsluttes i Israel.

 

 

Da Tyskland led nederlag under den 1. verdenskrig bygget det seg opp et hat og en trang etter revansj, og det som har skjedd og det som nu skjer må sees i lys av Guds ord. Det redselsregimet som Hitler bygget opp ble planmessig ledet av ondskapens åndehær i himmelrommet - dirigert av Satan kun med det for øye å tilintetgjøre Guds (fra skapelsen av) eiendomsfolk - Israel. Det er derfor ingen tilfeldighet at verdens øyne er rettet mot araberlandene og Israel. Jeg har også tidligere sagt at Sovjet med alle sine allierte - mot sin vilje - men etter Guds plan, vil mer og mer bli trukket inn i en ødeleggelseskrig som allerede er begynt, og som vil tilta i styrke for hver uke som går.

Iran (tidl. Persia) som er Israels største og mest hatefulle fiende, vil være det land som åpner vei for Sovjet og dets allierte (her vil også Tyrkia bli tatt med). At USA, England og Frankrike med sine allierte sterkere blir trukket inn i det som skjer i den Persiske gulf bare bekrefter det som profeten Esekiel for flere tusen år siden profeterte i kap. 38. Dette skjer nu like for våre øyne og må ikke her sees som et kommunistisk oppgjør med kapitalismen, men som et Guds oppgjør med alle Israels fiender.

Det hat som for snart 6 000 år siden begynte mot Guds vakreste skapning på jorden - mennesket - da Satan forledet Adam og Eva til fall, fortsatte videre gjennom Kain, deretter gjennom Noas sønner v/Kam som er direkte forfader til Gog (fyrsten) i Magogs land (Ros, Mesek og Tubal) som i dag heter Russland. Videre fortsatte det gjennom Abrahams to sønner Isak (Israels forfader) og Ismael (arabernes forfader). Det er dette hatet som nu er i ferd med å utspille seg gjennom Ayatollah Komeyhni (hatets apostel) og andre av Israels fiender. Irak er allerede dømt til å tape i denne hatets krig.

2-87Israel vil gjennomgå store prøvelser og lidelser. De er omringet av 90 millioner arabere og har fiender i alle land, til og med innen de religiøse rekker, hvilket biskop A. Aarflot er et bevis på når han i åndelig uforstand ikke forstår at det som skjer er en kamp mellom Gud og Satan som vil få sin avslutning i Guds oppgjør med fienden på Harmageddon. Uansett hvor meget FN eller hvilken som helst nasjon forsøker å megle, er det allerede dømt til å mislykkes. En mengde profetier i Guds ord, som jeg ikke kan ta frem her og nå peker alle sammen i en bestemt retning, og er klart beskrevet i Esekiel kap. 38. Du kan gjerne lese hele kapitlet så ser du hva massemedia forteller i dag. Vers 4-6: "OG JEG VIL VENDE DIG OM OG LEGGE KROKER I DINE KJEVER OG FØRE DIG UT MED HELE DIN HÆR. HESTER OG RYTTERE, ALLE SAMEN PREKTIG KLÆDD, EN STOR SKARE MED STORE OG SMÅ SKJOLD, ALLE SAMMEN MED SVERD I HÅND, PERSERE, ETIOPERE OG PUTEERE ER MED DEM, ALLE SAMMEN MED SKJOLD OG HJELM; GOMER OG ALLE DETS SKARER, TOGARMA-FOLKET I DET YTTERSTE NORDEN OG ALLE DETS SKARER, MANGE FOLKESLAG ER MED DIG." Osv.
Selv om du ikke er en kristen, og ikke eier sans for de åndelige ting, blir du tvunget til å se at dette er sant!

Dette er ikke ment som noe skremmebilde fra Gud, bare en klar advarsel på samme måte som Gud kom med advarsler på Noas tid om vannflommen som skulle komme. Heller ikke den gang trodde de på advarslene, men de åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, bygget og plantet, på samme måte også i dag. Gud vil ikke at nogen skal gå fortapt, han vil at alle skal bli frelst. Derfor gir han disse klare advarsler ved det som nu skjer i den Persiske gulf.

Alle verdens statsmenn skjelver nu for det som er i ferd med å utvikle seg til en verdenskatastrofe. Det er IKKE Gud som truer og straffer, det er menneskene selv som lar hatet utvikle seg i nasjon etter nasjon, og det er en Satans plan med hele menneskeheten å hindre dem i søke Gud, men også den religiøse hopen som tegner et falskt bilde av den Gud som elsker alle mennesker, er årsak til at folk får avsky for kristendommen. Men Guds øyne farer over den vide jord for å se om det er nogen som søker ham. Gud skremmer ingen til himmelen, men han peker på døren inn til selve livet, og døren - det er ham som sa: "JEG ER DØREN; DEN SOM GÅR INN GJENNEM MIG, HAN BLIR FRELST, OG HAN SKAL GÅ INN OG GÅ UT OG FINNE FØDE." (Joh.evg. 10,9) Han er nutidens Noas ark!

Følg med i det som nu kommer til å skje, og du skal se at det jeg her skriver ikke er tomme skremmebilder, men et advarselsrop til hele verden.

Aage Samuelsen

Bildet ovenfor er hentet fra Vekkeropet nr. 2 - 1987.  Det aller siste nr. som ble utgitt.

Følg lenken nedenfor og se nødvendigheten av å opprettholde Israels grenser mot de omkringliggende araberlandene.


http://www.youtube.com/watch?v=ytWmPqY8TE0&feature=player_embedded+

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme

Tre siste fra SMA-Norge.no