Møte i Turnhallen, Oslo, 18. mars 1984

 

Stå opp og la dig døpe!  Del 1

 

Stå opp og la dig døpe!  Del 2

Stå opp og la dig døpe!  Del 3

 

Møte fra Turnhallen, Oslo, 1. april 1984

La mitt folk fare!  Del 1

La mitt folk fare!  Del 2

La mitt folk fare!  Del


Møte fra Turnhallen, Oslo, 13. mai 1984

Vekkelse - etter Guds vilje.  Del 1

Vekkelse - etter Guds vilje.  Del 2

 

Vekkelse - etter Guds vilje.  Del 3

 

Møteopptak fra Turnhallen, Oslo 31. mars 1985

Du leder meg på rettferds sti. Del 1

Du leder meg på rettferds sti. Del 2

 
Møteopptak fra Hotel Dalen, Påskeaften 6. april 1985
 
Påskeaften på Hotel Dalen.  Del 1  
 
Påskeaften på Hotel Dalen.  Del 2
 
 
Møteopptak, Turnhallen, Oslo 6. oktober 1985
 
Turnhallen Oslo.  Del 1
 
Turnhallen Oslo.  Del 2
 
Turnhallen Oslo.  Del 3
Turnhallen Oslo.  Del 4
 
 
Møte i Turnhallen, Oslo 1. desember 1985
Hvem trodde det budskap ...?  Del 1
 
Hvem trodde det budskap ...?  Del 2
 
 

 

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

Senter mot antisemittisme