• Aage-talerstolenDen skjulte kristendomsforfølgelsen i Norge

  I samfulle 35 år har jeg blitt utsatt for en forfølgelse og en diskriminering fra arbeiderbevegelsen, og da i særdeleshet fra Telemark Arbeiderblad, som systematisk i kynisme og råskap har brutt grensen for menneskerettighetslovene for lenge, lenge siden, og som savner sidestykke i historien.

  Den norske kirke, sammen med flere andre religiøse organisasjoner, har stilltiende samtykket i denne forfølgelsen.  Den sjelelige tortur gjennom denne tiden har vært så grusom at det ikke kan forklares.  Da jeg overtok Hotel Dalen i Tokke ble det snart kjent for hele det norske folk at dette tålte ikke Det norske Arbeiderpartiet, og de satte alt inn på å få fjernet meg.  Alt slags tenkelig og utenkelig intrigespill ble satt i verk, - uten hensyn til hva vi har lidd under denne forferdelige kampen.  Les hele historien her.
 • hva-ser-du2Hva ser du i Guds Ord?

  Mange mennesker skrev, ringte eller spurte Aage Samuelsen direkte om forskjellige ting de ikke forstod hva angikk bibelske spørsmål. En rekke av disse spørsmålene ble besvart i bladet "Vekkeropet - tidsskrift for Maran Ata-vekkelsen" - under vignetten "HVA SER DU I GUDS ORD?" som var en fast artikkelserie i bladet.

  Les artiklene her:

  Siste artikkel:  "Du har hjulpet mig til rett og dom", Salme 9 v. 5.  Publisert 6. mars 2016

 • Aage-fesitivitetenMaran Atas begynnelse og fortsettelse

  Gud talte til meg at jeg skulle gi det navnet Maran Ata, og at det skulle være et stadig vekkerop: Jesus kommer snart!
  Jeg visste jo allerede tidlig i Maran Atas første tid at det var enkelte som hadde tatt mål av seg til å være ledere, og som ganske snart holdt rådsmøter bak min rygg og laget sine egne statutter for å bli en organisert Maran Ata-menighet, midt i den vekkelsen Gud aldri hadde talt til dem om. 

  Og det har vist seg å stemme med de faktiske forhold i dag.  Statuttene og lovene de laget stemmer
  fullstendig overens, og faller fint inn i andre kirkesamfunns smak.  Det hadde vært mer ærlig av dem om de hadde gått inn i et eller annet kirkesamfunn der de egentlig hører hjemme, men en slik kapitulasjon ville være altfor avslørende for dem som kaller seg Maran Ata, forstandere og eldstebrødre, men aldeles ikke er det.  Les hele artikkelen her
 • ALLE UTGIVELSER AV MAGASINET FAKTUELL ARENA PÅ NETT

  faktuellARENA06-0707Den sannferdige, dokumenterte historien om renkespillet omkring Hotel Dalen, og tiden etter Aages bortgang (perioden 1977 til 2005), som vi har nedskrevet og utgitt i magasinet Faktuell ARENA (2006-2010) kan nå leses i kronologisk orden her på våre nettsider. 
  I første utgave (nr. 1/2006) skriver vi bl.a.: En for oss etterlengtet og nødvendig historieutgivelse kommer nå endelig på trykk (...) Vi ser oppriktig frem til å få fortalt alle de tusener på tusener som var med og støttet bevegelsen både åndelig og timelig, men også andre interesserte, hva som EGENTLIG skjedde under broder Aages og vår virksomhets utrolige kamp for Hotel Dalen, og frem til han døde 29. november 1987.  Broder Aage beskrev kampen som "Renkespillet omkring Hotel Dalen", hvilket er en særdeles dekkende betegnelse på hva som foregikk både foran og bak kulissene.

  Det er dessuten helt nødvendig å fortelle leserne om alt det redselsfulle og ødeleggende som skjedde etter at Aage gikk bort ...

  Les magasinene her.

 • AAGE SAMUELSEN OG DÅRLIGE AAGE-SAMUELSEN-KOPIER

  May-Britt Hansen

  BarabbasDet er utrolig fascinerende å være vitne til at det Aage forutsa for 30-35 år siden bokstavelig talt har gått i oppfyllelse.  Det har vi sett skje, og det skjer fremdeles hver eneste dag, men kanskje spesielt i dette året vi ennå er inne i.  Aage sa bl.a.: Legg merke til hva som vil skje etter at jeg er borte; mine motstandere, alle de som har rast i mot meg i alle år, vil «danse» på graven min, de vil synge sangene mine uten blygsel og fortelle hvor stor pris de satte på meg og arbeidet mitt.  De vil lage minnesmerker og statuer av meg, og ikke unnse seg for noen ting, - uærlige og falske som de er.  Dette sa han mange ganger, både på møtene og i private sammenheng.  Men, han sa også: Og mens de holder på som verst med frekkhetene og falskspillet sitt skal jeg reise meg fra graven og ta dem, - hele bunten!

  Les artikkelen her:

 • Jerusalem1
  OM AAGE SAMUELSENS FORHOLD TIL ISRAEL OG DET JØDISKE FOLK

  Aage Samuelsen var en sann og ekte Israelvenn.  Han hadde alltid en bønn i sitt hjerte om at Gud måtte hegne om, og bevare, Israel og sitt spesielle folk - jødene.  Ikke fordi jødene er så prektige eller ufeilbarlige, for de er ikke annerledes enn andre folk på det menneskelige plan, men fordi Aage trodde Gud og respekterte det han hadde sagt i sitt Ord, og bestemt for landet Israel og det jødiske folk. Fra talerstolen minnet han ofte folk om å be for landet Israel og jødene. De som var med i virksomheten, eller deltok på møtene, husker nok det enn i dag.  Vi tør påstå at Norge aldri noen gang har hatt en større Israel- og jødevenn enn Aage Samuelsen (...).

  30. juli 1980 ble den for verden omstridte "Jerusalem Law" stadfestet i Knesset i Israel, hvor det bl.a. heter at Jerusalem - udelt og forent - er hovedstaden i Israel, og sete for statens president, Knesset, Regjeringen og Høyesterett.  Les mer her: https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic10_eng.htm
  Les også hele Aages artikkel her.

 • MaranAta-2
  LYD- OG VIDEOOPPTAK FRA MØTENE I VEKKEROPET MARAN ATA

  Det er en stor glede for oss å presentere for våre besøkende en anseelig samling lyd- og videoopptak fra de berømte møtene i Turnhallen i Oslo, men også fra mange andre steder i landet. 

  Vi tør påstå at dette er møter det ikke finnes maken til.  I fra slutten av 1970-tallet og langt inn i 1980-tallet ble Aage m/venner også invitert til å delta på messopptredener over det ganske land. Det ble mye reising på oss gjennom hele somrene.  Du finner også bilder fra disse turene i billedalbumene.
  Gå inn på sidene her.

 • Avisutklipp-maranata-bladet-7-8-1965REDEGJØRELSE FRA REDAKSJONEN I FAKTUELL ARENA

  I løpet av de siste årene har journalister i aviser, og media generelt, hatt en smule endret tilnærming til predikanten Aage Samuelsen fra slik de opptrådte i 1950-årene og helt opp mot 2000 tallet.  Nye generasjoner har vokst opp som har erstattet de gamle ringrevene som var fulle av hat og raseri mot Aage Samuelsen og Maran Ata (senere Vekkeropet) bevegelsen.
  Antikristelige kommunistreportere genererte, med sin hatefulle penn, en kristendomsforfølgelse som aldri noen gang har hatt sin like i Norgeshistorien.  "Journalistisk sinnsyke, dirigert av antikristens ånd" var en av beskrivelsene Aage gav dem.  De forvandlet broder Aage til et monster, og fyrte opp hatets ild mot ham over hele landet.  Arbeiderpartiets signatur, Arthun M., skrev etter København:  "Endelig har vi fått klem på ham!"  En journalist i Telemark Arbeiderparti uttalte til ham:  "Vi kommer aldri til å gi oss før vi har fått tatt knekken på deg Aage!"  ....  Les resten av artikkelen her:

Faktuell ARENA

Dette nettsted har som formål å bringe opplysninger ut til folk som aviser og blader i vårt land ikke er interessert i. Historien handler bl.a. om virksomheten Vekkeropet Maran Ata, som predikant Aage Samuelsen var stifter, frontfigur og leder for. Vi, redaktørene av disse sidene, var del og frontarbeidere i denne virksomheten gjennom mange år.
Les mer
 

 

Faktuell ARENA på Youtube

Faktuell ARENA har egen kanal på You Tube. Følg med på lenken nedenfor og se våre visninger.

http://www.youtube.com/faktuellarena

 

 

 
 
 

Ansvarlige redaktører:

 
synnove

Synnøve M. Karoliussen

may-britt

May-Britt Hansen

Senter mot antisemittisme