faktuellARENA0307

Faktuell ARENA nr. 3 - 2007

FORORD

Vi fortsetter i dette nr. med å TA VÅR HISTORIE TILBAKE ved bl.a. å fortelle om episoder og hendelser for øvrig som noen kanskje vil føle seg ”brydd” av å lese, og tenker om dem at de ”tilhører privatlivet”.  Men det er ikke så.   Flere av Aages barn drev terror både mot ham og oss, og hele virksomheten ble - og er - rammet av alle anslagene.  De gjorde hva de kunne for å utnytte vår godvilje.  De løy om oss, svertet oss i ”det stille”, - og stjal, mens de smilte oss opp i ansiktet hvis de så en sjanse til å utnytte oss på noen måte.  Og - som vi skrev i forrige nr. - etter Aages bortgang slo de til med all den støy de kunne lage.  Da veltet hatet og ondskapen som de var opphavet til ut i media som igjen brukte det for alt hva det var verdt.  Vi kommer ikke utenom å ta med i hvert fall noen av disse tingene fordi de er en del av historien. Det er nødvendig at det kommer for en dag hvor vanvittig og ødeleggende det hele var.

Vi kjente oss aldri igjen i noe av det de presterte å si om oss, men vi visste at alt hva de beskyldte oss for var (og er) i overensstemmelse med deres egen livsførsel. Den har vi kjent til i mange år.

Til tross for det hadde skriveriene en positiv virkning for oss, vi brukte de som ”oppslagsverk” for å holde oss orientert om hva våre motstandere i bakvendtland gjorde; som sagt, - de hadde/ har selv det på samvittigheten som de la/legger på oss.

Les mer i Faktuell ARENA nr. 3 - 2007