faktuellARENA0107

Faktuell ARENA nr. 1 - 2007

Forord

Også dette bladet er tettpakket med historiske fakta hvor detaljene er mange, men vi tror likevel vi har fått skrevet det ned på en lettfattelig måte for leserne
På telefon, e-post og SMS har vi har fått massevis av tilbakemeldinger fra folk som leser faktuell ARENA, som har vært fulle av gode ord og oppmuntringer, og som sier at de synes det er fantastisk at historien endelig kommer frem.
At vi har førstehånds kjennskap til historien er en ting, men den ville ikke hatt den tyngde den har hvis vi ikke også kunne henvise til den store mengde dokumentasjon vi besitter.
Det er i hvert fall tydelig å se at det var riktig av oss å gå i gang med utgivelsen av magasinet. Dersom noen har noe på hjertet, som angår denne saken, og ønsker å få det i bladet gir vi gjerne plass til det. Red.

 Les hele magasinet - nr. 1-2007