faktuellARENA0406Faktuell ARENA nr. 4 - 2006

Forord

I dette nr. tar vi bl.a. for oss hva som ble utført av arbeider på hotellet frem til slutten av sept. 1984. Arbeidene oppsummeres av arkitektene Gabrielsen og Aasen i arkitektfirmaet Børve & Borchsenius as etter en befaring på hotellet 24. okt. samme år. På spørsmål til Gabrielsen (pr. tlf. i okt. 2006) fra undertegnede om hvorledes han ville karakterisere de utførte arbeidene svarte han: "Arbeidene var helt greit utført." Det samme sa han om de arbeidene som senere ble utført av Vekkeropet Dalen A/S v/byggeleder A.W. Karoliussen etter at City Contractor as måtte gå. Lars Gabrielsen, som også var med i den videre restaureringen etter at Tokke kommune tilranet seg hotellet, forteller at de gjorde ingen endringer i fremdriftsplanene, men fortsatte arbeidet der vi ble tvunget til å stoppe. Det ble kun foretatt enkelte praktiske justeringer av det planlagte sprinkleranlegget.
Vi må så vidt komme inn på den falske historieboken om "Dalen hotell" som Sigrunn Lie Brattekås har skrevet, fordi hun uten å blunke underslår alt det arbeidet som vi beviselig har utført ved hotellet, for så i sin makeløse frekkhet godskrive de samme arbeidene Tokke kommune og Co. Samtidig beskriver hun Aage på en nedsettende og ærekrenkende måte. Men sannheten er at gjennom hele prosessen fantes det ingen som var så nøktern og klar på hvordan fremdriften i ett og alt skulle være som Aage! Han hadde de lange linjene klart for seg, samtidig som han også så de nære og kortsiktige behov, eksempelvis servering til turistene, både fra kiosken og til utallige busslaster med sultne mennesker som på bestilling fikk enkel servering i spisesalen. Ingen i Tokke kommune evnet å se at turister må man ta seg av, slik at de kunne sette i stand permanente spisesteder ellers på Dalen som ville gitt arbeid til bygdefolk, og hygge og trivsel for så mange.
Hva Sigrunn L. Brattekås angår, hva hun drev/driver med vanligvis vet ikke vi, men vi verken så eller hørte noe til henne under hele vår tid på hotellet....!? Hennes mann derimot, AP-representanten (!!!) Tor Ola Brattekås, kom inn som styreformann i 1991 i Hotel Dalen AS som ble stiftet av Tokke kommune etter Aages bortgang. Sigrunn L. Brattekås skriver om sin mann: "Han var eldsjela og pådrivaren som prosjektet trong for å koma i hamn".........!!!? "Hennes løgnaktige versjon vil vi stadig kommentere ettersom historien skrider frem.
 

Les hele magasinet - nr. 4-2006