Faktuell ARENA nr. 3 - 2006  faktuellARENA0306red

Forord 

Med henblikk på de såkalte eksperters overdrevne selvtillit og tro på egen kompetanse, kan vi ikke unngå å tenke på hvordan disse stadig forholdt seg til den falske medieskapte figuren som i 30 - 40 år ble fremstilt som den ekte broder Aage.  Figuren, som bestod av 95% fantasi og 5% ekte vare, skulle Aage stå til rette for!  Og han ble behandlet deretter.  Bak massemedias årelange løgnkampanje mot ham som privatperson stod både høykirkelige krefter, helsevesenet, hatefulle personer fra venstresiden i norsk politikk og svikere innen Pinsebevegelsen og Maran Ata.   Det ble forventet av den "ekte Aage" at han - uten å mukke - skulle være ydmyk og underlegge seg "bedreviternes" ufortjente overlegenhet.

Alle de "kloke hodene" greide ikke å se hvor "nautete" de selv var som ikke hadde såpass omløp  at de forstod at de faktisk hadde en fabelaktig sjanse til å bli kjent med mannen som var mer fremsynt og vidsynt enn de fleste.  I dag blir de samme typene overrasket over at "enfoldige Aage" på sin side hadde alt i sin skjønneste orden.  Om de ikke hadde lukket seg fullstendig til i sin bedrevitenhet og i stedet hørt på ham, så ville historien vært fylt av glede og gode minner - i motsetning til nå - hvor den er fylt med smerte og sorg.  Ingen ville hatt noe å frykte i dag.

På Hotel Dalen har de hengt opp et maleri av Aage, malt av Per Lundgren, i hallen. Bildet er for den som kjente Aage en stor skuffelse! Kunstneren ikke har maktet å yte Aage rettferdighet ved å få frem Aages våkne og skarpe blikk og varme utstråling.  Det er trist og personlighetsløst, men det er vel ikke mange gitt å fremstille ham slik han var på et maleri.  Da er den flotte tegningen som de har gjemt innerst i gangen ved lintøyskapet i 2. etg. ved spisesalen - hvor garantert nesten ingen vil se den - adskillig bedre i så måte.

Bildene henger der - for syns skyld - men det hadde vært mer realt å ta det vekk, da hadde de i det minste vært ærlige på ett punkt. Ett ord har kommet for oss i det siste som står i Luk. 11, 47-48:  Sitat (dansk oversettelse): " TAG JER I AKT, OGSÅ I MORALTHEOLOGER! I LÆSSER BYRDER DER ER FOR TUNGE AT BÆRE PAA FOLK, PAKKER I IKKE SELV DRØMMER OM AT RØRE MED EN FINGER!  - VAER JER, I SOM REJSER MINDESMÆRKER OVER PROFETERNE, DE SAMME PROFETER, JERES FORGÆNGERE MYRDEDE!  I BEVISER AT I BILLIGER JERES FORGÆNGERES UDAAD:  DE MYRDEDE DEM OG I REJSER MINDESMÆRKER OVER DEM." 

Les hele magasinet - nr. 3-2006