faktuellarena0206Faktuell ARENA nr. 2-2006

Forord

Utgivelsen av det første nummeret av ”faktuell ARENA” har vært overveldende positiv, til vår store glede og inspirasjon.  Bl.a. så ringte en av våre nye abonnenter oss med én gang hun fikk ”faktuell ARENA” i posten og fortalte at hun hadde blitt ”så glad” da hun fikk se og lese bladet at hun sa høyt til seg selv: ”ENDELIG SKAL DET SOM ER SANT FÅ KOMME FREM!”.Andrer inger og skriver at de ikke kan få uttrykt nok hvor fantastisk de synes det er at vi nå endelig skal få tatt den sataniske løgnen - og det for hele offentligheten - som gjennom år har kneblet så mange sjeler.   Løgnen har ligget som et kveldende teppe over det forløsende evangelium som Aage var en fryktløs talsmann og eksponent for, fordi vi hele tiden har blitt boikottet i vårt arbeide med å få historien utgitt.

En del av historien vil nok være kjent for mange, men det er atskillige tusener på tusener som ikke kjenner den.  Og det er vokst opp en ny generasjon etter Aages bortgang, hvor svært mange får overlevert en løgnaktig versjon som gjør alle samvittighetsløse personer til helter, mens de gjør Aage og vennene i Vekkeropet til de uærlige typene de selv er.  Dette ”overtaket” har motstanderne nå mistet, og det er en ubeskrivelig god følelse at ingen kan stoppe oss denne gang.

Noen har vært ”bekymret” for vår økonomi: ”Blir ikke dette dyrt, da?”  Er spørsmål vi har fått.  ”Jo da, det er/blir dyrt, og meningen er at bladet etter hvert skal betale seg selv!”

Flere av vennene har allerede kommet med de første bidragene som har vært med på å betale den første utgivelsen.  Men om flere ønsker å støtte oss økonomisk utover abonnementskostnaden, er de hjertelig velkommen til det, og vi vil være svært takknemlige. 

De ”bekymringsfulle” hadde ikke den samme omtanke for oss når Aages kjødelige barn benyttet seg av aviser og blader da de kjørte sin hatkampanje mot oss, og motsatt; aviser og blader – hvor det samme hatet lå til grunn - utnyttet dem rått.  De var med andreord til hverandres inspirasjon og nytte.  Det største offeret ble den rene og uforfalskede forkynnelsen av Guds ord som Aage forfektet!  Det har kostet oss ALT, både hva troverdighet og rykte angår – og økonomisk.  Hva de har på sin samvittighet skal de selv svare for.

Gjennom årene fra 1977 og frem til Aage døde, var det skarer av ungdommer og eldre med som kastet seg inn i kampen hundre prosent.  Mange venner i Vekkeropet ytet det de hadde å gi enten det var fysisk arbeide eller økonomisk støtte.  På messeopptredener og møter, var det alltid en flokk av vennene som var med for å spille og synge, og levere hva de selv hadde opplevd av åndelig karakter.  Sammensetningen av deltakerne kunne variere fordi man var avhengig av ting som måtte klaffe, som for eksempel deres ordinære arbeid eller hva avstandene gjorde mulig.  Når det gjaldt hotellprosjektet var det likedan.  Ytelsene var mange og store.  I kjølvannet av den intense og hatefulle motstanden som viste seg førAage døde, og ”massepsykosen” som åpenbarte seg i media etterpå, ble mange syke både på kropp og sjel, - andre sjeler omkom. 

Ufattelige lidelser forårsaket av ”galskapens fest” på så mange frelstes bekostning, skal de ikke få komme unna.  De skal vær så god bli minnet på hva de gjorde.  Kanskje det resulterer i anger i deres hjerter – og at de ber Gud om tilgivelse, for det er Ham de forfølger. 

Les hele magasinet - nr. 2 - 2006