faktuell ARENA nr 1 2010

 Faktuell ARENA nr. 1 - 2010

 Forord

Dette er det siste nr. av faktuell ARENA vi utgir hva angår ”renkespillet omkring Hotel Dalen” og den turbulente traumatiske tiden etter Aages bortgang.  Perioden vi her omtaler, 1994-2005, handler om langvarige og tunge rettssaker og om ren trakassering fra offentlige etaters side og fra privatpersoner. Det er mange rystende hendelser. 

Gjennom de nå 24 utgitte nr. av faktuell ARENA har vi også beskrevet mye av den intense, kontinuerlige forfølgelse og intriger av både psykisk og fysisk art som vi har vært utsatt for i alle disse årene.  Situasjonen var – etter Aages bortgang 29. nov. 1987 – en lengre periode så truende at Synnøve og Iwi måtte flytte til hemmelig adresse, og ble flyktninger i eget land, i fredstid. Både politi og rettsvesen bidro til det ved sine tjenesteforsømmelser. Senere når ting roet seg noe, kunne de komme tilbake til Dalen hvor vi andre oppholdt oss.  En måte å overleve på var å holde sammen, akkurat slik Aage ba oss om å gjøre den siste kvelden han levde. Vi bodde i samme hus, og var hverandres støtte. Vi ble utsatt for utrolig mye sladder og baktalelser, som bl.a. at vi var homofile, - hva vi absolutt ikke er, - samt mange andre stygge ting som heller ikke var/er sanne. Det kom på toppen av alt annet vi hadde å stri med. 

Som vi fortalte i begynnelsen, har det vært absolutt nødvendig for oss som har førstehånds kjennskap til historien å offentliggjøre den sanne versjonen.  For vår samvittighets skyld har vi aldri kunnet slå oss til ro med at all urett og historieforfalskning skulle bli stående uimotsagt. 

I flere år forsøkte vi å få historien utgitt i bokform, men ingen av forlagene vi spurte torde eller ville gjøre det. Vi klarte heller ikke å skaffe midler til å trykke den selv.  Dermed kom ideen om å gi den ut i bladform og vi har derfor kunnet fordele utgiftene over flere år. Vi har vært bare tre personer som har tatt ansvar i så måte. Nå har vi gjort det som har lagt oss på hjertet, - og det er både rett og rettferdig at den rette versjonen er fortalt.  Kostnadene ved dette har vært store også mentalt og fysisk, men vi har ikke latt noe av dette stoppe oss.

Vi undres stadig, om f.eks. media, rettsvesenet, ulike offentlige etater, politikere, de religiøse og mange mange andre som begår overgrep og inngrep i enkeltpersoners liv, noen noen gang tenker over hvor mange liv ødelegger når de ofte nekter å ta de rette beslutninger og dømme rett, eller de rett og slett mangler den kompetanse som deres stilling tilsier. Har de noen samvittighet? 

Hatet uten årsak som Aage var utsatt for fra pressen gjennom alle år er fortsatt høyst til stede, - mange år etter hans bortgang. Vi vet årsaken. Den forkynnelse – slik han formidlet evangeliet – da han malte Jesus Kristus for våre øyne, slik det står i Paulus’ brev til Galaterne, - i tale og sang – har verken prester i den norske kirke, pastorer, predikanter i frimenigheter rundt om i landet eller noen annen evnet å gjøre maken til – ikke før ham og ikke etter ham. I hvert fall ikke i Norge. 

Aages naturlige og tillitsfulle forhold til Gud medførte stor oppmerksomhet og tilstrømning av publikummere til hans møter. Det skapte avindsyke og misunnelse fra flere hold, det var tydelig å se. De som tok imot budskapet opplevde at Gud slett ikke var et tungsindig gammelt ubrukelig vesen oppe i himmelen ett eller annet sted, men en høyst levende og virksom Gud som har adskillig mer å gi menneskene enn hva de religiøse noen gang har fortalt oss. 

På grunn av den store mangel på innsikt og åpenbaring i Guds ord blant dem som opptrer som ”lærere i Israel”, er det ikke vanskelig å forstå at folk setter vrangen til. Les artikkelen til Aage i dette nr.: ”Finnes det virkelig en Gud?”  

Det er mange, også kristne, som har stor tillit og tro til diverse fenomener og strømninger i tiden, som f.eks. steiner, tarotkort, glasskuler, pendler, magneter, astronomi osv, og ikke minst seg selv. Og så lett åpner sitt hjerte og sinn for slikt, men tviler på Gud, – den eneste som fortjener slik oppmerksomhet og tillit! Gud, han som er!  Han som er alle tings opphav og elsker alle mennesker og vil sine elskede bare godt; Han skviser de bort til fordel for ødeleggende krefter.  Forstå det den som vil. 

Når vi nå har skrevet ferdig historien, det har tatt oss fire år, er det godt å vite at vi har gjort det rette. Vi håper at både rettsvesenet i dette landet – og media – vil ta et oppgjør med seg selv og den uopprettelige skade de ofte påfører andre uskyldige, lovlydige mennesker helt bevisst.  

Gå inn på våre nettsider www.faktuellarena.no.  Der finner du høyaktuelt interessant stoff, oppbyggende og inspirerende artikler, taler, sanger, vitnesbyrd. Du kan også høre radioprogram, møteopptak og sanger. Mer blir stadig lagt til.

Red.

Les mer i Faktuell ARENA nr. 1 - 2010