Faktuell ARENA nr. 1 - 2009faktuell ARENA nr 1 2009

 Forord

Siden forrige nr. har vi oppgradert våre nettsider, med ny logo og nytt utseende.  Her vil etter hvert komme mye informasjon. Interesserte kan gå inn på www.faktuellarena.no. 

Vi vil oppdatere sidene med mer historisk og tidsaktuelt stoff så raskt og effektivt som vår tid tillater det.

For nye lesere tar vi et lite sammendrag.

Vi starter vår historieskrivning med dokumentasjon fra og med året 1977.  Fra da av og frem til 1983 gjorde Aage og vennene mange, lange og strevsomme, men dog så oppmuntrende og givende reiser landet rundt,. Han stilte etter invitasjon opp på messeopptredener overalt hvor det var interesse for å høre ham. Samtidig holdt han møter i Turnhallen Oslo, og andre steder.  Han skrev artikler og redigerte bladet Vekkeropet, skrev bøker og sanger og utgav plater på løpene bånd.  

Da han høsten 1983 kjøpte Hotel Dalen, på tettstedet Dalen i Tokke kommune i Telemark, for å restaurere det til sin opprinnelighet, møtte han en motstand fra politikere, riksantikvar, bank- og andre finansinstitusjoner m.fl., som vanskelig lar seg beskrive i all sin grusomhet.   Det var som et helskårent komplott fra øverst til nederst i politikken, spesielt venstresiden, og som videre hadde forgreninger langt inn i kommunale og statlige organer. Det var en uberettiget motstand som medførte at Aage måtte utkjempe harde kamper mot de som ønsket ham og hans medarbeidere vekk.  Han sloss hederlig mot bedragere og andre uærlige personer for at ingen av dem skulle få stjele prosjektet.  Vi fikk høre at det underhånden hadde gått ut ordre ”alle steds” om å stenge veien for Aage.  Han måtte ikke gis økonomisk støtte uansett hvor han enn henvendte seg. 

Dette resulterte da i at hotellet ble lagt ut for tvangsauksjon, og sommeren 1987 greide derfor Tokke-Vinje sparebank å slå til seg hotellet.  Aage var på det tidspunkt meget, meget sliten, men han gjorde enda et forsøk på å redde prosjektet fra gribbene, men det ble umulig da han ikke oppnådde den nødvendige økonomiske bistand som trengtes. Selv hadde han og medarbeiderne gitt alt og vel så det.  

November 1987 døde Aage og fra da av gikk både flere av hans voksne barn og media fullstendig berserk.  De ble rammet av kollektiv galskap.  De mente det var fritt fram for dem å gå løs på Synnøve og Iwi og de av medarbeiderne som hadde holdt ut alle prøvelser. Vi som var tilbake etter Aages død var selvfølgelig også utslitte, men vi fikk ingen ro.  Nå satte de mørke kreftene alt inn på å ødelegge oss i stedet – i frådende raseri over at de aldri greide å knekke Aage som person og som den Guds mann.  Dette omtaler vi så nøkternt som det er mulig å gjøre når vi skal beskrive hva som skjedde i de årene og i mange år fremover.

Til nå har vi utgitt 21. nr. av bladet. Vi tror at vi i løpet av 2009 skal ha klart å fortelle det som vi anser som nødvendig for å ha tatt tilbake og restaurert vår historie som av våre motstandere var stjålet og ødelagt. Den gjelder Aage, oss selv m/flere av hans medarbeidere i virksomheten. Og Hotel Dalen – verdens største speil – som Aage kalte det.

Den/de interesserte som ønsker hele historien om hva som skjedde i riktig versjon kan få kjøpt alle bladene ved å henvende seg til oss enten pr. telefon, brev eller mail. (Se adresser/telefonnr. m.m. side 2).

 Les mer i Faktuell ARENA nr. 1 - 2009