Faktuell ARENA nr. 6 - 2008faktuellarena0608

Forord

RENKESPILLET OMKRING HOTEL DALEN, kalte Aage beretningen om hva som skjedde under den tiden da han og hans nære medarbeidere i Vekkeropet Dalen A/S opplevde en umenneskelig motstandskamp for å få gjenreist det falne hotellet.

Kommune og stat hadde latt det praktfulle bygget stå til forfall gjennom årtier, uten at en eneste en tok til orde for å gjøre noe med ”kråkereiret” som det kaltes på folkemunne. MEN, så kom Aage, - og da våknet både religiøse og ikke religiøse motstandere til kamp. Kvinnesakskvinnen Marie Sund f.eks. ble rasende da de ble slått på målstreken av Aage. Intrigene var i gang.

Undertegnede, som var blant Aages nære medarbeidere, har sett hvordan løgn- og spottehistoriene og forvrengte sannheter om hans glitrende innsats for å redde hotellet har gått hånd i hånd i massemedia i årene etterpå.  Det er både opprivende og smertefullt at den falske historien blir så grundig videreformidlet til generasjonene etter oss.  Faktisk kan vi ennå i dag, 21 år etter hans bortgang, oppleve å høre og se at Aage blir grovt svertet, at hans person og hva han utrettet har blitt feilaktig fremstilt og gjort ukjennelig. 

Denne forvrengte utgave av ”historien” ville stått totalt uimotsagt dersom ikke vi hadde tatt tak og gjort noe med det. 

Hans voksne barn bidro i meget sterk grad til denne svertekampanjen som han aldri har fortjent.  Uansett hva vi har lagt frem av bevis og dokumentasjon for journalister og andre har det bare blitt feid vekk eller valgt bort. 

Vi kunne umulig sitte stille og se på hvordan pressen, etater, privatpersoner og hans egne barn maltrakterte Aages og vår historie og fordreide den til et makkverk av løgn. Det er et ordtak som heter: ”Den som tier samtykker!”  Det gjelder også i denne saken.     

Les mer i Faktuell ARENA nr. 6 - 2008