faktuellarena0308Faktuell ARENA nr. 3 - 2008

Forord

Det er et faktum at vi opplever det svært tungt, og til dels traumatisk, å gjennomgå de ekstremt vanskelige og smertefulle hendelser som har vart i mange år. For det er på mange måter fortsatt vår hverdag,  om enn i en annen setting enn før.

Vi har opplevd at personer som tidligere gav seg ut for å være venner og medspillere har forsvunnet, - for andre gang, - fulle av kritikk mot oss og det arbeidet vi gjør med utgivelsen av denne historien, som handler om politiske manipulasjoner og terror. Og om grove overgrep i media! Dette til tross for at de samme personer tok kontakt med oss for noen få år siden og uttrykte anger og beklagelse for at de ikke forstod hva de gjorde tidligere når de hånte oss og dolket oss i ryggen. (Første gang de sviktet var allerede mens Aage ennå levde).

Når vi igjen opplever dette kan vi ikke tro annet enn at de valgene disse tok på 80-90-tallet fortsatt er deres hjertets mening, og at de egentlig aldri  stod med.  De har vel en bitteliten smule av samvittighet som anklager dem, og det er nok der ”skoen trykker”.  Det føles aldri godt å bli minnet om gamle synder.  

De store negative utfall når media går ”berserk” er at mange som i utgangspunktet er positivt innstilt blir både skremt og rystet når de leser løgnhistorier i hopetall. Det er ikke alltid lett å vite hva man skal tro når ”det står i avisa!”  

Nåvel, det er en menneskerett å selv kunne velge hvem man vil omgås, og hva man vil forfekte.  Dette gjelder selvsagt også for oss.  Vi har valgt å ta imot den anbefalingen Aage gav oss noen timer før han døde, om å ta opp kampen imot den antikristelige ånd som gjennomsyrer så mangt og mange.

At andre velger å la seg sluke av forskjellige religiøse strømninger er sterkt beklagelig. I Bibelen står det skrevet at man ikke skal tro dem selv om de kommer i engels skikkelse. (2. Kor. 11,14).  De velger å tie der de kunne være med å demme opp for den urettferdigheten som mange blir  utsatt for i vårt land, og vil heller leve i sin egen snevre lille verden med det de kaller ”herlige møter” hvor de kan ”ligge og trille i kriker og kroker” osv. De drar Den Hellige Ånd ned på sitt eget lave nivå og påstår dermed at Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd befinner seg på deres plan og at ”slik er Gud” og Han er selvsagt mektig tilstede hos dem, - og bare dem! Det er en stor villfarelse.  At man kan bli ”slått over ende av Guds kraft” har mange opplevd, det er helt sikkert. Men fra det og til den oppfatning at det i seg selv er et poeng at en frelst og god kristen skal falle over ende og ”trille osv. – for det er selve beviset på at Gud med dem!” – er en total avsporing. 

Vi som har fått den store frihet i Kristus må holde fast ved den sunne lære. Det er det som er gjennomgående slik Aage la frem evangeliet. En frihet som ikke er ensbetydende med ansvarsløshet, men tvert imot maner til å gå imot uretten som daglig utøves av maktmennesker.

Les mer i Faktuell ARENA nr. 3 - 2008