Faktuell ARENA nr. 2 - 2008faktuellARENA0208

 Forord

Vi registrerer at intet at det vi forteller i vår nedskrivelse av historien blir motsagt av de forskjellige aktører vi refererer til. De fleste av de vi omtaler har på en eller annen måte tilgang til bladet vi gir ut, da det enten blir sendt direkte til de det angår, eller til kontoradressen for alle å lese.  Kanskje ikke så rart at det blir vanskelig for dem siden vi sitter med en anselig mengde dokumenter som ikke levner noen tvil om at det vi skriver er sant.

Bare en for oss helt ukjent person på Dalen, - Tore Dahle – har gjort seg bemerket.  I telefon til Synnøve for noen uker siden, hadde han ikke et eneste saklig motargument å komme med, men gjorde i stedet et ynkelig og pipende angrep mot Synnøve personlig.  Kjekk kar!!  

Slik var det også for Aage i alle hans år som forkynner og foregangsmann for ekte kristendom.  Han var utsatt for de mest skitne og grusomme personangrep som har blitt noe menneske i dette landet til del – før og nå! 

Ingen gjorde noen gang noe forsøk på å tilbakevise hans vinkling i forkynnelsen av Guds ord.  Men pøste ut angrep mot hans person, år etter år.   Selvfølgelig – han kunne jo ikke tas på å si noe han ikke hadde dekning for i Bibelen, - så derfor viste hans motstandere seg så lave og uverdige.

Nå som før, mens han ennå var her i verden, synger de Aages sanger rundt omkring i bedehus og kirker.  Det kan de gjøre på freidig vis, - sangene var/er jo Gudgitte – så da så!  Men å løfte én finger, - eller ti, - for å hjelpe ham hadde de ingen tanke for mens han levde, og pr. i dag viser de heller ingen interesse for å rette opp den urett de begikk mot ham.

Alt hva Aage gjennomgikk og erfarte i sin voldsomme kamp for Hotel Dalen, hans handlemåte, de valg han tok i saken, at han i det hele tatt rørte ved et slikt ”verdslig” prosjekt, osv. osv. var i deres øyne en ”ugudelig” handling. Når Aage fortalte at han handlet slik Gud sa han skulle gjøre så trodde de ham ikke.  Neida, men hvis de kan stå og terpe og terpe i det uendelige på sine selvopptatte loslitte fraser om hvor store de selv er og hvor mye de har fått av Gud osv., - da er det riktig og vel så det.  Forstå det den som kan.  

Vi for vår del ser det slik at det som har skjedd i hotellprosjektet egentlig er Aages historie, samt alle andre sanne kristnes historie i et ”nøtteskall”.  Slik han kjempet for Hotel Dalen, at det skulle restaureres til sin opprinnelighet, kjempet han også for en sann og ekte forkynnelse.  Slik han ble motarbeidet i hotellsaken, ble han også motarbeidet av religiøse og andre hele sitt liv som en Guds mann.

Det er et ordtak som heter: ”Den som tier samtykker”, og i Salomos Ordspråk 16. kap. 30 v. står det: ”Den som lukker sine øine for å tenke på svik, og den som kniper sine leber sammen han har allerede utført det onde!”  

Les mer i Faktuell ARENA nr. 2 - 2008