faktuellARENA0108

Faktuell ARENA nr. 1 - 2008

Forord

Før vi går videre i historien Aage omtalte som ”renkespillet omkring Hotel Dalen”, skal vi for nye lesere foreta en kort oppsummering av hva som er gjenfortalt. I dette nr. 1/2008 av faktuell ARENA har vi kommet frem til sommeren 1987, - og tvangsauksjonen over Hotel Dalen er avholdt.

Da vi startet dette magasinet i juli mnd. 2006 valgte vi å skrive historien fra omkring våren 1977 fordi det da begynte en ny ”æra” i virksomheten Vekkeropet Maran Ata., og gjennom de hittil 15 utgitte nr. av magasinet har vi ”skrevet oss gjennom” 10 år. 

Siden vi har førstehånds kjennskap til hva som skjedde under disse årene, sammenholdt med tung dokumentasjon, kan vi si at vi bare har tatt essensen med i vår gjenfortelling, da det langt fra er overkommelig å få med alle detaljer og hendelser.  Så mye skjedde og så mange opplevelser på godt og vondt har satt dype og uutslettelige spor i oss, i sinn og sjel.

I de første to nr. som er utgitt forteller vi om den sterkt økende møtevirksomheten fra 1977 og videre fremover, om den overveldende etterspørselen etter Aage fra hele landet som også medførte forespørsler om opptredener på messer og større arrangementer.  Tusener på tusener av mennesker fikk høre og oppleve budskapet til Aage m/venner. Aage ble ønsket velkommen til Strømsø kirke, og til og med innbudt til presteseminar i Øystese.  Utstrakt reisevirksomhet, flere plateinnspillinger, arrangementer av sommerstevner, reiser rundt om i hele landet og et gjennombrudd for private radiosendinger, alt omtalt i tidligere utgitte nr. av faktuell ARENA.

Da Aage i 1983 fikk se at Hotel Dalen skulle tvangsauksjoneres bort, tok det ikke lang tid før hotellet var på hans hender.  Han sa selv at Gud hadde talt til ham om dette, og det var ikke tvil i hans sjel om hva han skulle gjøre.  En kamp som han den gang ikke ante rekkevidden av skulle komme som et resultat av denne troshandling.  Og det er denne kampen vi så nøkternt og komprimert som mulig har tatt for oss og skrevet ned.  Historien har alle aspekter av Aages virksomhet i seg.  Den er fylt med tro, handlinger, store opplevelser, optimisme, protester, intriger, hat, svik, og ikke minst en knusende infam motstand fra ”fiendens hær”. Våre verste motstandere var Tokke kommune med sine antikristelige arbeiderpartirepresentanter, Riksantikvaren og andre statlige etater v/Skattefut og Fylkesskattesjef, samt de som kom inn i prosjektet via utilbørlige snikveier og gav seg ut for å være ”hjelpere”, men som viste seg å være gangstere i stor stil.

Les mer i Faktuell ARENA nr. 1 - 2008