Faktuell ARENA nr. 8 - 2007faktuellARENA0807

FORORD 

Det er veldig rart å legge merke til at faktisk hver eneste interessent og investor som meldte seg i hotellprosjektet, - hver for seg og ukjente for hverandre, - hadde ett felles mål og hensikt som gikk ut på ta fra oss hotellet, skvise ut Aage og drive det som et hvilket som helst hotell som det går tretten av på dusinet.

 

Vi undres over hva dommen over disse vil være når tiden for den kommer, - det være seg såkalte interessenter, kritikere eller andre uærlige personers innspill.  Vi vet i hvert fall at Aage var tvers igjennom ærlig, både i sitt forhold til Gud og hva han foretok seg som en Herrens stridsmann.  Det er mer enn man kan si om mange andre.

 

Når det gjaldt Aages sønn Åge Rudolf og hans interesse for og rolle i Hotel Dalen-prosjektet, så er vår personlige mening den at han i utgangspunktet hadde et reelt ønske om å bidra til en god løsning for prosjektet, men at han lot seg ”verve” av motstanderne. 

 

Når de sa en ting med munnen og en annen ting med sine handlinger, så var det handlingene vi måtte forholde oss til, og deres handlinger fortalte oss at de drev uærlig, skittent spill.

 Hvorfor ble det aldri noe av de såkalte ”ekspertenes” ideer?  De som mente seg å ha så mye mer å fare med enn Aage?  Vi bare spør og skulle gjerne hørt deres svar på det!

Hotellet fremstår i dag i det ytre slik det var i begynnelsen, bortsett fra fargen.  Aage ville ha den opprinnelige lyse fargen, som var lettere og mer innbydende og vennlig.  Innvendig, når det gjelder møbleringen og i hvilken ånd det drives, er det pr. i dag langt ifra slik han ønsket det skulle være.

 

Les mer i Faktuell ARENA nr. 8-2007