aage-hotelletINNLEDNING

Aage Samuelsen (1915-1987) en var en vekkelsespredikant som Norge aldri har fostret maken til verken før, under eller etter hans tid.  En uredd og kompromissløs mann, som i sitt hjerte var trofast mot Gud og den gjerning Gud hadde tildelt ham. Han forkynte direkte og uavkortet hele Guds råd til frelse, uten noen gang å tenke på å ”tilpasse forkynnelsen” til noen religiøs retning for at han skulle bli godtatt av ”alle”.  Dette ble ikke sett på med blide øyne av motstandere av levende kristendom.

Aage var slik Gud selv er – nådeløs mot de ødeleggende krefter som ville stanse ham i hans gjerning.  Han angrep aldri person, men han angrep falsklæren.  Hele helvete var i opprør og reiste seg i frådende raseri.  Det var årsak til mange turbulente og stormfulle år i hans liv hvor vi i siste halvdel av denne tiden var trosfeller og medkjempere. 

Han rev bort det religiøse teppe, og rev ned hvert stengsel og bolverk som stod i veien for fri utfoldelse av Guds frelsesverk.  Djevelen raste på alle fronter, men Aage lot seg ikke skremme.  Han hadde så stor gudsfrykt i sitt hjerte, og han var så sikker på at Gud alltid holder ord at han aldri tvilte på at Gud ville hegne om ham og bevare ham til hans siste dag her på jorden.

Den voldsomme motstand og raseri som reiste seg fra religiøst hold når folk tok imot den hele forkynnelse var sjokkerende for mange.  Forkynnelsen var uangripelig, så derfor ble angrepene rettet mot ham personlig. Løgner og forvrengninger om hans person, presentert i skandaleoppslag i massemedia, var et utmerket våpen for Satan for å ødelegge ham og hans troverdighet.  De fleste mennesker – i hvert fall på 50 - 60-tallet – trodde at det avisene skrev var sant. Det er heldigvis mye som har endret seg på det punktet. 

Selv om mange fortsatt lett tror det de leser og hører i media, er medias troverdighet som sannferdige nyhetsformidlere på langt nær så stor i dag.  Folk har heldigvis en smule forbehold mot å svelge alt som presenteres fra det hold.

Etter 18-20 år (ca. midt på 1970-tallet) med sammenhengende hets og forfølgelse fra alle kanter, var de religiøse motstandere fornøyde. De skjønte at han var slått til jorden, men de skjønte ikke at han fortsatt var i live, og at Gud gav ham styrke så han kunne reise seg igjen. I 1977 tok han en beslutning i sitt hjerte om en endring av den nedbrutte livssituasjon all motstand hadde brakt ham i.  Gud gav ham en bred åpning blant det norske folk som han benyttet fullt ut, og han kjente sin besøkelsestid.  Derfor jobbet han intenst for å nå ut til alle, den tiden han hadde fått til rådighet. 

På slutten av 1970-tallet, og i noen år fremover, ble han og hans medarbeidere invitert til å opptre på handelsmesser og andre tilstelninger rundt om i hele landet.  Det var også noe Gud la til rette for ham, og han lot heller ikke da mulighetene gå ifra seg.

Overalt tok folk glade imot ham og var åpne for forkynnelsen, både gjennom hans sanger og hans prekener. Tusenvis av mennesker stod andektig og hørte ham tale og synge og stemte i av full hals når han og venneflokken begynte å synge. Det var en fantastisk og uforglemmelig tid for oss som deltok. Selv var han var så ydmyk i hjertet, og så full av beundring og hengivenhet for Gud, at han aldri tenkte på egen fortjeneste av noe slag, men gav Gud hele æren.

HOTELLKJØPET

Sommeren 1983 sier han en dag til oss: ”Jeg vil kjøpe Hotel Dalen, Dalen i Telemark, fordi Gud har talt til meg at jeg skal gjøre det!” Han satte straks i gang arbeidet for å få i havn det Gud hadde bedt ham om å gjøre.  Men allerede fra første stund møtte han rasende motstand, uten at det på noe måte stanset ham.   

Historien om alt hva som skjedde fra hotellkjøpet (august 1983) og frem til Aages bortgang vel fire år senere er meget detaljert nedskrevet og dokumentert i magasinet ”faktuell ARENA” som vi også har utdrag av her på våre nettsider.  I vårt resymmé holder vi oss innenfor tidsepoken 1977-2006.  Det er sammenlagt utgitt 24 nr. i serien, hvorav 10 er dobbeltnr. 

AAGES BORTGANG

Da Aage gikk bort 29. november 1987 steppet de onde kreftene igjen inn på arenaen for fullt i samlet tropp. Ondskapen eksponerte seg først og fremst gjennom hans barn fra sitt tidligere ekteskap, og det var en gave til pressen som i sin store egeninteresse nøt å gi disse kreftene fritt spillerom i mange år. Lokalavisene i Skien og Porsgrunn var særlig aktive. Det spredte seg i neste omgang til VG, Dagblad, SE og HØR og aviser landet rundt. Det var en ubeskrivelig grusom tid. De prøvde ikke engang å skjule sin ondskap. Vår motstander djevelens hensikt med dette forstår vi: Alt som hadde med Aage å gjøre skulle rives i filler – både på det menneskelig og åndelige plan. Som alltid før skulle folks oppmerksomhet trekkes bort fra hans forkynnelse.  Dess færre som får tak i dens dype sannhet jo større spillerom for Satan.  At Aages voksne barn stod til disposisjon for disse kreftene gav troverdighet til løgnene. 

Vi hadde ingen mulighet til å få frem sannheten i det som skjedde den gang det hele stod på som verst, vår daglige kamp var konsentrert om å holde oss i live og oppreist.  Da vi etter ca. 7-8 år hadde klart å komme oss til hektene og fått samlet såpass krefter at vi følte oss sterke nok til å ta saken opp igjen og få sannheten om hva som skjedde ut til folk, var det ingen pressefolk vi snakket med som var interessert i den sanne historien. De ville så visst ikke gjøre noe for å rette opp den skade de hadde påført Aage, virksomheten eller oss – hans medarbeidere.  Ved våre henvendelser til flere forskjellige forlag om å få historien utgitt i bokform var det heller ingen interesse å se.  Bare sjefen i Damm forlag var positivt innstilt, men han ble nedstemt av sine markedsanalytikere.

Siden vi ikke hadde tilgang til flere hundre tusen kroner som trengtes for å trykke boken selv i egen regi, så vi det som eneste mulighet å gi ut historien porsjonsvis i et månedsmagasin som vi har kalt ”faktuell ARENA”. Dermed ble kostnadene fordelt på månedlige beløp som ikke var store, men det var likevel en stor utfordring å få det til å gå rundt hver måned. I april mnd. 2010 ble det siste nr. i serien utgitt, (faktuell ARENA nr. 1/2010)  den rette, dokumenterte historien er fortalt.  

Dermed setter vi sluttstrek for papirutgaven av faktuell ARENA.

MANGE SPØRSMÅL

Vi vet at det sitter mange omkring i landet med det store spørsmål i sitt hjerte: ”Hva var det som virkelig hendte?” Historien vi skriver gir et tydelig og dokumentert svar på det.  Fordi Aage var en personlighet som gjorde store og banebrytende positive omveltninger i norsk kristenliv i over 40 år er dette arbeidet særdeles viktig med tanke på at kommende generasjoner skal ha sanne referanser å forholde seg til.

Og det er også for vår egen skyld at vi river vekk det løgnens teppe våre motstandere har kastet over sannheten. Å ha klart å holde dokumentasjonen samlet og inntakt har nærmest vært en kamp på liv og død, men vi utfører vår plikt med engasjement og glede.hotellet

I disse bladene blir det gjort grundig rede for hva som skjedde i hele saken hva angikk Hotel Dalen. 

Aage omtalte det som:

”RENKESPILLET OMKRING HOTEL DALEN.”

Les magasinene i kronologisk orden HER, eller bestill bladene pr. epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..